Arbeiderpartiet åpner for nytt «minipol» i Sulitjelma

Fauske arbeiderparti ønsker å etablere et «minipol» i Sulitjelma, blant annet for å bedre alkoholtilbudet til hytteeierne.