Alle stemmene er talt opp i Rødøy kommune og 64 prosent av totalt 981 stemmeberettigede stemte ved årets kommunestyrevalg.

Felleslista Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fikk 46.2 prosent, en framgang på 6.9 prosentpoeng fra siste kommunestyrevalg. Men Rødøy fellesliste er de som fikk mest framgang i årets valg. Med 28.9 prosent fikk lista en framgang på 10 prosentpoeng fra siste kommunestyrevalg.

Senterpartiet opplever en tilbakegang i Rødøy på 18.8 prosent til 16.6 prosent i forhold til siste kommunestyrevalg. FRP får 8.3 prosents oppslutning, en framgang på 1.9 prosent siden siste kommunestyrevalg.

Det var 232 forhåndsstemmer i Rødøy.