Ledigheten i Rana har gått kraftig ned på ett år

GLAD: Fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland er glad for at antall langtidsledige går ned.

GLAD: Fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland er glad for at antall langtidsledige går ned.

Artikkelen er over 3 år gammel

221 personer i Rana er uten arbeid, det er 81 færre enn på samme tid i fjor. Også Lurøy og Træna har nedgang i ledigheten.

DEL

Ved utgangen av mai i år var det 2.568 helt ledige i Nordland, dette er 477 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en ledighet på 2,1 prosent.

Også i Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 9 415 personer fra mai i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 70 927 helt ledige, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang blant begge kjønn

Ledigheten i Nordland er i mai 2017 lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-150) og menn (-327).

– Vi ser økt sysselsetting innen industriarbeid, reiseliv og transport, bygg/anlegg, serviceyrker og kontorarbeid. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-130), og denne nedgangen viser at det er gode muligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

De lokale tallene for Nord-Helgeland viser at Ranba har 221 helt ledige, det er 81 færre enn på samme tid i fjor. Totalt er ledigheten på 1,6 prosent.

Ledigheten er også 1,6 prosent i Lurøy, Træna og Rødøy. I Lurøy er det 15 arbeidsledige, ti færre enn på samme tid i fjor. I Rødøy er det ti arbeidsledige, en mer enn samme tid i fjor, mens Træna har fire ledige, to færre enn ved utgangen av mai i fjor.

Hemnes har den laveste arbeidsledigheten lokalt i prosent. Med 33 arbeidsledige, riktignok fem flere enn på samme tid i fjor, utgjør det 1,5 prosent. Det er Nesna som har høyest ledighet med to prosent, eller totalt 18 personer. Det er fem flere enn i fjor.

Flest ledige i Herøy

På fylkesbasis er det Gildeskål med 0,8 prosent og Tjeldsund og Grane med 0,9 prosent som har færrest ledige. Høyest ledighet er det i Herøy (5,5 prosent), Værøy (5,0 prosent) og Øksnes (3,7 prosent). I de større byene har Bodø i likhet med Rana 1,6 prosent ledighet, mens Narvik har 2,6 prosent ledighet.

I Nordland finner vi nå flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (429), bygg og anlegg (313) og butikk/salgsarbeid (285).

Størst ledighetsnedgang fra mai i fjor finner vi innenfor industriarbeid, der det nå er 113 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 21 prosent for denne gruppen.

I mai er det totalt 953 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,6. Dette er 150 færre personer enn i fjor. I mai er det totalt 1 615 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,4. Det er en nedgang på 327 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Slik er arbeidsledighetstallene i fylket:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken