Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidstilsynet: En av tre bedrifter brøt smittevernreglene

Arbeidstilsynet fant brudd på smittevernreglene ved hver tredje bedrift som ble kontrollert. Aller verst var situasjonen ved overnattings- og serveringsstedene.

De fleste bruddene dreier seg om manglende kartlegging og risikovurdering av smittefare. Tre ganger de siste to månedene har Arbeidstilsynet sett seg nødt til å bruke den kraftigste straffereaksjonen – stans i virksomheten på grunn av overhengende fare for de ansattes liv og helse, opplyser direktør Trude Vollheim til NTB.

Arbeidstilsynet har gitt flere reaksjoner i form av pålegg om utbedring av manglende som er avdekket ved virksomheten. I fire tilsyn er det vedtatt tvangsmulkt som pressmiddel.

– Vi opplever at mange arbeidsgivere er opptatt av smittevern og at flere brudd skyldes manglende forståelse av eller kjennskap til regelverket. Derfor håper vi tilsynene våre, der vi både kontrollerer og veileder, kan være et nyttig bidrag for å få ned smittetrykket, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet har kontrollert smittevern i drøyt 500 tilsyn. I 34 prosent av tilsynene er det avdekket minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern.

– Det er i utgangspunktet ganske alvorlig når vi avdekker brudd i 34 prosent av tilsynene våre, sier Vollheim.

– Omfanget er alvorlig

I 31 prosent av tilsynene hadde ikke virksomheten kartlagt og risikovurdert faren for spredning av koronaviruset. I 24 prosent hadde ikke virksomheten utarbeidet tilstrekkelige planer for eller iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smittespredning.

Hun poengterer at i mange tilfeller er det gode rutiner for smittevern overfor kunder, men manglende tiltak for å beskytte egne ansatte mot koronasmitte – for eksempel i de ansattes spiserom og andre sosiale soner.

Overnattings- og serveringsbransjen har størst andel virksom, heter hvor det er avdekket brudd på smittevernreglene – med 54 prosent, mens varehandelen følger på en andreplass. Her ble det avdekket minst ett smittevernbrudd ved 45 prosent av tilsynene.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til NRK at det er helt avgjørende for å «stagge smitten og holde den nede» at virksomhetene følger smittevernreglene og poengterer at tilsynet særlig skal sikte seg inn mot virksomheter med mange utenlandske arbeidstakere.

Trapper opp kontrollene

Vollheim understreker at tilsynet ikke har gjennomgått tallene for å undersøke om virksomheter med større grad av utenlandske arbeidstakere er overrepresentert blant virksomhetene som bryter smittevernreglene. Men i virksomheter innen bygge- og anleggsbransjen industrien, hvor det ofte er høyere grad av utenlandsk arbeidskraft, ble det avdekket brudd ved rundt hver fjerde bedrift – henholdsvis 27 og 25 prosent.

– Det er klart at arbeidsinnvandring er en risikokilde som vi følger med på, sier hun og poengterer at tilsynet også har gjennomført rundt hundre kontroller med innkvartering av utenlandske arbeidstakere. I 38 prosent av tilsynene ble det avdekket brudd på smittevernreglene.

Arbeidstilsynet vil nå intensivere tilsynsvirksomheten med norske virksomheter. I løpet av januar og februar skal tilsynet gjennomføre over 1.500 tilsyn hvor ivaretakelse av smittevern er ett av flere tema som kontrolleres.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken