Årets første utbetaling er klar. Sjekk hvem og hvor mye hvert lag og forening i hele distriktet har fått