Årsmøtet til Rana Arbeiderparti, som ble avholdt 7. februar, oppfordrer til politisk krafttak for ny grønn

industriutvikling i nord i ti punkter, skriver lokallaget i en pressemelding.

- Næringsminister Jan Christian Vestre var hovedtaler på årsmøtet. Sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran ble det lovet en betydelig og aktiv næringspolitikk de neste årene. Ti-punktsprogrammet handler blant annet om satsing på ny kraft til grønn industri, like rammebetingelser som våre naboland på batteriindustri og vilje til kompetanseløft innen høyere utdanning.

- Vi har stilt oss bak et ti-punktsporgram for økt industrisatsing i nord, sier gjenvalgt leder i Rana Ap, Lars Frøysa.

Etter åtte år med fravær av industripolitikk under Erna Solberg er forventningene nå store. Engasjementet statsminister Støre viser for utviklingen i nordområdene er positiv, signalene i nordområdetalen er veldig lovende og næringsministeren tar opp mange av de sakene vi mener er viktige.

På årsmøtet ble det også bevilget 20.000 kr til flyplassprosjektet, noe Frøysa karakteriserer som en samfunnsbygging av historiske dimensjoner i nord.

- Rana Arbeiderparti har over lang tid jobbet politisk med å få flyplassen realisert, og nå er vi nesten helt i mål. Årsmøtet i Rana Arbeiderparti finner det nå riktig å støtte prosjektet også økonomisk, sier Frøysa.

Frøysa ble gjenvalgt som leder, og med seg i styret har han Guro E. Nordlund (nestleder), Eigil Dåbakk (nestleder), Rikke Emilie Jacobsen (kasserer), Jimmy Losvik (sekretær), Fransisca Kappfjell Herbst (kvinnekontakt og leder av samepolitisk utvalg), Marit Wisthus, Nils Notler og Peter Eide Walseth. Varamedlemmer er Sissel Holdahl, Sturle Valla, Ina Therese Tælnes og Tommy Nystad, står det i pressemeldinga.