Administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen, ble fredag dag i statsråd utnevnt som medlem i regjeringens energikommisjon. Kommisjonen skal se på energibehovene i Norge og foreslå tiltak for økt energiproduksjon.

Nyheten ble lansert av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i pressekonferansen om kommisjonen fredag 11. februar.

– Jeg er veldig glad for å bli spurt om å sitte i energikommisjonen, og det var ikke vanskelig å takke ja. Jeg er opptatt av industriens behov for tilgang til rimelig fornybar energi, og jeg vil også kunne bidra med perspektiver fra nordnorsk industri, sier Ulriksen ifølge Mo industriparks nettside mip.no.

Kommisjonen skal evaluere situasjonen i kraftmarkedet. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) viste til strømkrisen da hun tidligere i vinter sa at det er naturlig at kommisjonen finner læringspunkter for senere år.

Det blir dermed sentralt for kommisjonen å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri.

Ulriksen mener energikommisjonens arbeid vil være viktig for industrien og den grønne omstillingen.

– Norge har enorme muligheter til å bygge opp en ny grønn industri som kan bidra til reduserte klimautslipp, eksportinntekter, finansiering av velferden i tiårene som kommer, og befolkningsvekst i hele landet. Dette er fire saker det er bred enighet om å løse. Men uten økt kraftproduksjon vil vi ikke ha nok energi til å klare denne omstillingen. Da risikerer vi å tape på alle fire områder, sier han.

Dette er medlemmene i kommisjonen:

Lars Sørgaard (leder), professor, Bergen

Hans Erik Ringkjøb, ordfører, Voss

Liv Monica Stubholt, partner, Oslo

Are Tomasgard, LO-sekretær, Lillestrøm

Anniken Haugli, visepresident, Oslo

Kjell Roland, samfunnsøkonom, Oslo

Berit Tennbakk, partner, Oslo

Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør, Oslo

Silje Ask Lundberg, kampanjeleder, Trondheim

Øistein Andresen, konsernsjef, Hamar

Gyro Heia, ordfører, Birkenes

Helene Seim, administrerende direktør, Odda

Gudrun Rollefsen, administrerende direktør, Hammerfest

Sverre Gotaas, direktør, Porsgrunn

Arve Ulriksen, administrerende direktør, Utskarpen