Asgeir brøyter opp veien til toppen av Korgfjellet, men den blir ikke tilgjengelig for menigmann i vinterferien