Etter å ha lest i Rana Blad de to innleggene fra Gustav Nyborg kjenner jeg på å trykke min store takk for de klare toner som du kommer frem angående eldreomsorgen i Rana kommune.

Tusen takk, Gustav, for at man kjenner du har et hjerte angående disse problemer.

Hver gang jeg har hørt om atter igjen nedskjæringer har jeg lurt på hvor skal dette gå, og hva kan vi gjøre?

Det har vokst frem en viss frykt - utrygghet blant både beboere- og pårørende. Hele tiden de svakeste i blant oss som rammes, de som ikke makter å rope høyest. Dette har jeg merket godt når jeg har vært litt rundt om i forskjellige besøk.

Tenk å bli sittende i sine siste leveår føle seg rett å slett i veien, og til bry. Dette vil vi ut av.

Det finnes penger til så mye i denne kommunen, bare det kommer på rett plass. Har et forslag til representantene i kommunestyret enten fargen er rød, blå, gul eller grønn:

Kom sammen og snakk, ikke bare med munnen, men med hjertet. Ja, jeg er 100% sikker på at det vil komme frem penger i budsjettet til denne viktige sak.

Mange flotte arbeidende hender i hjelpeapparatet, som gjør en fantastisk jobb. Men som kjenner på slitasje på grunn av nedskjæringer i stillinger. La trivselen få blomstre frem. Luksus kan settes på vent- og heller behøver vi ikke flere administrative stillinger- og lønnsforhøyelse i kommunen.

Som parti vil jeg være med å høyne frem menneskeverdet blant eldre- barn- ungdom.

Dessverre har vi ikke hatt innflytelse i siste periode, men håper vi får en plass innenfor i kommunestyresalen ved neste valg.

Astrid Danielsen, Rana KrF

Les også:

Les også

Synes de politiske partiene i Rana at dette er greit?

Les også

Rana Sp med tilsvar til Gustav Nyborg: Som kommune mener Rana Sp at vi har råd til å bevilge mer penger til helse og omsorgssektoren enn det vi gjør i dag

Les også

Gustav Arne Nyborg med tilsvar til Hilde Lillerødvann: Har du hørt brølet fra sykehjemmene? Nei, tenkte meg det