Gå til sidens hovedinnhold

At det fødes flere barn på Helgeland er en gladnyhet. At de mange gravide som har termin i løpet sommeren får en lang reisevei, er derimot ikke en gladnyhet

Klarte Helgelandssykehuset å holde begge fødeavdelingene åpne i fjor, så bør de kunne klare det også i år, og alle andre år framover. Det fortjener alle fødende på Helgeland, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

Ukeslutt

Mo i Rana ligger like langt vekk fra Sandnessjøen som Sandnessjøen ligger vekk fra Mo i Rana. Enda lenger vekk fra Mo i Rana ligger Grane, og langt fra Sandnessjøen ligger Storforshei.

I sommer må gravide på Helgeland igjen forholde seg til, og bekymre seg over, lengre reisevei enn normalt til «sitt sykehus». Nå tar nemlig Helgelandssykehuset opp igjen ordninga med å feriestenge fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen, med fire uker hver.

I to av årets 12 måneder må gravide i denne regionen finne seg i at det er bare ei åpen fødeavdeling. Det skjer til tross for at det uttrykkelig er bestemt at det i Helgelandssykehuset skal være to fødeavdelinger. Det bestemte helseminister Bent Høie (H) gjennom strukturvedtaket i fjor vinter.

Nå er dette for så vidt ikke noe nytt, for Helgelandssykehuset begynte med vekselvis feriestenging av fødeavdelingene allerede sommeren 2013. Det gjør likevel ikke saken bedre, og i alle fall ikke i et år der det ligger an til en skikkelig babyboom på begge sider av Korgfjellet.

At det fødes flere barn på Helgeland er en gladnyhet. At de gravide som har termin i løpet av sommermånedene 2021 i tillegg til fødsel må planlegge for lang reisevei, er derimot ikke en gladnyhet. I fjor var fødeavdelingene både i Mo i Rana og i Sandnessjøen åpne på grunn av koronasituasjonen.

Malin Ronesen (26), Sandra Steffensen (23) og Emmelin Kristine Haldorsen (30) er tre gravide som gjennom Rana Blad har fortalt at vissheten om at de må føde i Sandnessjøen, overskygger gleden over å skulle ønske nye helgelendinger til verden.

– Det er et paradoks at vi oppfordres til å føde flere barn, men så legges det ikke til rette for det. En ubekvem kjøretur på flere timer for damer som er klare til å føde, er ikke akkurat et argument for å få flere barn. Vi synes vi fortjener bedre, er den meget klare beskjeden fra de tre.

Mens gravide kvinner, og familiene deres, i hele regionen er opptatte av hvordan fødetilbudet organiseres i sommer, er det tilsynelatende ikke noe som opptar sykehusledelsen i like stor grad.

Gjennom en rekke saker har vi i Rana Blad den siste tida satt søkelyset på hvordan og hvorfor fødetilbudet i sommermånedene organiseres som det gjør. Å få foretaksledelsen i tale om dette, har vist seg vanskelig. Verken administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir, medisinsk direktør Fred Mürer eller den godt bemanna kommunikasjonsavdelinga i Helgelandssykehuset, har funnet det for godt å besvare våre henvendelser omkring temaet.

Foretaksledelsen hadde heller ikke i utgangspunktet lagt opp til noen orientering til styret sitt rundt hvordan fødetilbudet skal organiseres i sommer. Hadde det ikke vært for det «våkne» styremedlemmet Eva Monica Hestvik, som i det siste styremøtet ville vite hvilke risikovurderinger som var gjort knyttet til covid-19 og feriestenging av fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen, ville verken vi eller gravide på Helgeland fått svar på dette. Mens foretaksledelsen i fjor sommer valgte å holde fødeavdelingene begge steder åpne, på grunn av usikkerheten knyttet til pandemien, vurderes det i år som trygt å feriestenge.

– I fjor var alt nytt og det var mye usikkerhet knyttet til viruset. Nå vet vi mer og er nærmere en normal situasjon. Jeg ser ingen overhengende fare, sa administrerende direktør på spørsmålet fra Hestvik.

At det ikke er noen overhengende fare, vil jeg tro ikke virker særlig beroligende på de mange kvinnene som har termin til sommeren. Det gjør neppe heller meldinga fra helseministerens politiske rådgiver, Thordis Marie Widvey Haugen (H).

– Fødetilbudet skal være forsvarlig og tilfredsstille de nasjonale kvalitetskravene, også om sommeren, sier hun.

Det er så selvsagt at det knapt er verdt å gjengi. Uansett om det er trygt eller ikke, så utgjør reiseveien et ekstra uromoment for kvinnene som skal føde, og familiene deres. I de fleste tilfellene går det helt fint, og de fødende når fram til fødeavdelinga. Men engstelsen til gravide for at det ikke skal skje, er like reell. Det er noe som bør tas på dypeste alvor. For i noen tilfeller går det faktisk ikke bra. Vi har snakket med flere fødende om skrekkelige fødselsopplevelser under transport. Opplevelser som har satt dype spor og som sitter i lenge.

Det er for øvrig mer enn interessant å merke seg det plasstillitsvalgt Kathrine Johansen i Jordmorforeninga bringer til torgs. Hun understreker at foreninga er imot at fødeavdelinger holdes stengt i ferier. Også at jordmødrene allerede i november spilte inn bekymring, og at det ville vært mulig å skaffe vikarer dersom ledelsen begynte jobben tidlig nok.

På mandag er det duket for dialogmøte mellom Helgelandssykehuset og kommunene. Til da har den politiske toppledelsen i Rana bebudet at den ønsker en redegjørelse knytta til avgjørelsen om å feriestenge fødeavdelingene ved enhetene i Mo i Rana og Sandnessjøen. Det er bra at ordfører Geir Waage (A) og varaordfører Anita Sollie (H) er på ballen, og forhåpentlig får de et godt svar. For «det er ingen overhengende fare»-svaret, er simpelthen ikke godt nok.

Og klarte Helgelandssykehuset å holde begge fødeavdelingene åpne i fjor, så bør de kunne klare det også i år, og alle andre år framover.

Det fortjener alle fødende på Helgeland.

Kommentarer til denne saken