At det ikke er dagens sykehusledelse som ga Bech-Hanssen klarsignal til å påta seg et godt betalt kommunalt verv, er bra

Bjørn Bech-Hanssen ble valgt til styreleder i KF Bygg. Rana Blad mente da dette ble kjent at hans stilling som eiendomsdirektør i Helgelandssykehuset ikke lar seg kombinere med et betalt verv. Nå har han selv trukket seg fra vervet. Foto: Arne Forbord

Bjørn Bech-Hanssen ble valgt til styreleder i KF Bygg. Rana Blad mente da dette ble kjent at hans stilling som eiendomsdirektør i Helgelandssykehuset ikke lar seg kombinere med et betalt verv. Nå har han selv trukket seg fra vervet. Foto: Arne Forbord

Det må være lov å forvente at gruppelederen i ett av partiene som styrer denne kommunen, er mer etterrettelig. Og hvis Johansson ikke visste at habilitetsvurderinga var gjort så langt tilbake som i 2015, har han i alle fall ikke gjort jobben i valgkomiteen på en god nok måte, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.Bjørn Bech-Hanssen, direktør for drift og eiendom i Helgelandssykehuset, velger å trekke seg som styreleder for KF Bygg allerede før foretaket er er etablert. Det er ei klok beslutning.

– Selv om mitt styreverv rent juridisk er greit, så ser vi nå at dette medfører såpass mye støy som verken det nye foretaket eller Helgelandssykehuset er tjent med, sier Bech-Hanssen til oss nå ei drøy uke etter at flertallet i kommunestyret gikk inn for ham som styreleder i det omstridte nye kommunale foretaket.

Det burde han nok sett allerede i utgangspunktet. Å påta seg et godt betalt verv for Rana kommune i den betente situasjonen som råder rundt funksjonsfordeling og lokalisering av Helgelandssykehuset, burde direktøren for drift og eiendom i sykehuset holdt seg for god til. Når Bech-Hanssen uttaler at «... vi ser nå at dette medfører såpass mye støy», formoder vi at det er flere i sykehusledelsen som ser dette. At dagens ledelse ikke har gitt et klarsignal til å påta seg et slikt verv, er bra.

Det er for øvrig interessant å registrere at Bech-Hanssen trekker seg først nå når det kommer fram at habilitetsvurderinga av ham er gjort så langt tilbake som i 2015.

Hadde valgkomiteen med Høyres Jarl Stian Johansson i spissen, som foreslo Bech-Hanssen, utvist tilnærmelsesvis klokskap i saken, ville imidlertid dette bråket vært unngått. Johansson gikk på talerstolen i kommunestyret forrige tirsdag og forsikret politikerne om at Bech-Hanssen hadde fått sin habilitet vurdert, og at den var funnet i orden. At dette ble gjort for fem år siden, åpenbart av en annen sykehusledelse enn i dag og før «sykehuskrigen på Helgeland», falt vel verken oss eller et eneste av de 36 andre kommunestyremedlemmene inn.

Mens Johansson noe bråkjekt inntok talerstolen og forsikret om at habiliteten til den foreslåtte styrelederen var vurdert, er han særdeles ordknapp når vi nå ber ham om svar på hvem som vurderte habiliteten, og når den ble gjort. Nå tyr han til den innlærte frasen om at han ikke har noen kommentarer til dette. Det kan han komme seg unna med overfor oss, men det spørs om ikke kommunestyret, som har god grunn til å føle seg forledet i denne saken, ikke kommer til å avkreve ham et mer konkret svar. Det vil de få anledning til i neste kommunestyremøte når ordfører Geir Waage (A) nå må legge til rette for et suppleringsvalg.

Det må nemlig være lov å forvente at gruppelederen i ett av partiene som styrer denne kommunen, er mer etterrettelig. Og hvis han ikke visste at habilitetsvurderinga var gjort så langt tilbake som i 2015, har han i alle fall ikke gjort jobben i valgkomiteen på en god nok måte.

Flere har beskyldt oss i Rana Blad for å frarøve det nye kommunale foretaket en dyktig styreleder ved å sette søkelyset på denne. Vi har aldri stilt spørsmål ved Bech-Hanssens faglige kvalifikasjoner. Det er kombinasjonen med å være direktør for drift og eiendom i Helgelandssykehuset, og samtidig styreleder i et kommunalt eiendomsselskap som er det problematiske her. En slik kombinasjon er lov, men ikke lurt.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken