Representantskapet i Helgeland Avfallsforedling (HAF) har gjort det eneste rette: Latt fornuften råde i den betente saken om å bygge en gjenbruksstasjonen i tilknytning til sitt eksisterende anlegg på Vikaleira. Denne kontroversielle saken har versert lenge og i flere runder. Når et enstemmig representantskap nå har vedtatt å utsette bygginga, og sende saken tilbake til styret og administrasjonen for videre utredning, er det faktisk på høy tid. Dette skjer altså ikke før den største eieren, Rana kommune, har vist muskler og brukt eiermakta si. På en fornuftig måte, vil vi si. For i henhold til selskapets vedtekter, og etter at fem representanter fra Rana hadde krevd det, ble det altså på fredag gjennomført et ekstraordinært representantskapsmøte. Og der, i motsetning til i høst hvor det ble gitt full gass, ble bremsene heldigvis satt på.

Det er klokt å vende i tide, og det er ingen skam å snu. Nå er det å håpe at HAF holder stø kurs framover og ender på ei løsning som alle kan leve med.

 

I slutten av oktober gikk flertallet i representantskapet (10–6) overraskende inn for å bygge gjenbruksstasjonen. Dette skjedde ikke uten debatt, i og med at flertallet av Ranas representanter ønsket å stoppe planene. Flertallet i representantskapet valgte oppsiktsvekkende å trosse de meget klare signalene fra selskapets største eier. Planene om bygginga av gjenbruksstasjonen er særdeles omstridte, og protestene mot den er høylytte. Det har de vært lenge. At disse nå er tatt til følge skulle bare mangle. Det gleder garantert nabobedriftene Arne Sjule AS, Bare Nord AS og Meyership. De har over lang tid protestert heftig og anført at kommunen gambler med 200 arbeidsplasser og investeringer for 250 millioner hvis gjenbruksstasjonen blir bygd. Det bør også glede innbyggerne som vil slippe høyere gebyrer. For at ei investering på 17 millioner kroner i ny gjenbruksstasjon ikke skulle få en slik konsekvens, er vanskelig å se for seg.

 

Nå kan det ligge an til at selskapet, som har en uoversiktlig økonomi med lav lønnsomhet og likviditet, legger vekk planene om en ny gjenbruksstasjon, og forbilledlig nok selv går for gjenbruk av egne lokaler. For etter at nytilsatt daglig leder Knut Hatlen i utgangspunktet har blitt fortalt at hallen som ligger i tilknytning til administrasjonsbygget ikke kan benyttes til formålet, konkluderer han etter kort tid i jobben at nettopp det å bruke denne hallen er den beste muligheten. At ikke denne muligheten er kommet på bordet tidligere, er merkverdig, for nå sier HAF at dette har mange fordeler: Hele stasjonen blir innomhus, selskapet slipper rene byggekostnader på tolv millioner kroner for en eventuell gjenbruksstasjon på nabotomta – og nabotomta er dermed frigjort og kan selges tilbake til kommunen.

Det er klokt å vende i tide, og det er ingen skam å snu. Nå er det å håpe at HAF holder stø kurs framover og ender på ei løsning som alle kan leve med.

Sjefredaktør Marit Ulriksen