Gå til sidens hovedinnhold

At Helse Nord-styret nå klarer å holde fingrene av fatet, viser med all tydelighet at de har forstått alvoret i det som er framkommet

Helse Nord-styret har tatt redegjørelsen om kreftkirurgisaken i Helgelandssykehuset til orientering. Det skulle de gjort ved forrige anledning også, og latt være å blande seg borti faglige vurderinger, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Forskjellen mellom Helse Nord-styremøtene i vinter hvor det ble orientert om tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset, og onsdagens styremøte hvor det samme sto på dagsorden, er så påtakelig at det er på grensen til det oppsiktsvekkende. For mens det da blant annet ble lagt fram anonyme brev med grove beskyldninger mot fagsjef Ida Bukholm og hvor hun ble latterliggjort, klarte både Helse Nord-direktøren og styret nå å holde faglig fokus.

I vinter takket direktør Cecile Daae ordførerne fra «aksemakten» sør for Korgfjellet for deres engasjement i en sak de strengt tatt ikke har noe med. Nå er de ikke nevnt med ett eneste ord. Selv om de 11 også denne gang i kjent framoverlent stil har sendt bekymringsmelding til ledelsen i Helgelandssykehuset, der de uttrykker bekymring over prosessen rundt tarmkreftoperasjonene ved foretaket.

Prosessen og det andre den siste halvanna uka kaller «lekkasjene», men som er grundig journalistisk arbeid, var heller ikke noe Helse Nord-styret ofret tid på, i motsetning til styret i Helgelandssykehuset. Mens det lokale sykehusstyret har vært mer opptatt av kildejakt og omtanke for fornærma ansatte, løftet det regionale styret diskusjonen opp på det nivået den fortjener og hører hjemme. Det er bra og betryggende. Dette handler om at rapportene fra St. Olavs og Universitetssykehuset i Oslo (OUS) konkluderer med at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen gir grunn til uro, om hva Helgelandssykehuset gjør med dette og ikke minst hva Statens helsetilsyn konkluderer med.

I styremøtet kom det blant annet fram at det siden tarmkreftoperasjonene i Sandnessjøen ble gjenopptatt i hurtigtogsfart i januar, er det operert 12 pasienter der. Det kom også fram at Helse Nord selv ble orientert om konklusjonene i rapportene fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), St. Olavs og OUS allerede 25. august. Vi kan bare gjenta at det først var etter at vi i Rana Blad hadde omtalt disse 31. august, at Helgelandssykehuset fant det nødvendig å melde alvorlige avvik til myndighetene. Og vi registrerer at heller ikke Helse Nord fant det nødvendig å gjøre noe i sakens anledning. Det står i en noe merkelig kontrast til iveren etter å ta styring i forbindelse med samme problemstilling i vinter.

At både St. Olavs og OUS har påpekt at den høye dødeligheten ved sykehuset i Sandnessjøen er bekymringsfull, tar styret i Helse Nord tydeligvis på det største alvor. Og adskillig mer på alvor enn da Helse Nord sitt eget hurtigarbeidende utvalg, ledet av fagsjef Geir Tollåli, konkluderte med at det ikke var grunn til uro og gjenåpnet tarmkreftoperasjonene. Den siste uka har Helse Nord gjort det de kunne for å distansere seg fra denne avgjørelsen og dytte alt ansvaret over på Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset. Det har vært en spesiell øvelse å være vitne til.

Helse Nord-styret har tatt redegjørelsen om kreftkirurgisaken i Helgelandssykehuset til orientering. Det skulle de gjort ved forrige anledning også, og latt være å blande seg borti faglige vurderinger. At de nå klarer å holde fingrene av fatet, viser med all tydelighet at de har forstått alvoret i det som er framkommet. Nå ligger avvikene på Helsetilsynets bord, og Helsetilsynet tar ikke hensyn til lokaliseringsspørsmål. Slik Helse Nord-styret har gjort.

Kommentarer til denne saken