At Rana kommune er mye mer interessert i økonomi enn kvalitet, har vi i de siste årene sett flere klare tegn på. Ett eksempel er den store RanaU-saken, der flere ungdomsskoler ble slått sammen til tross fagfeltets grundige advarsler, argumentasjon og folkets protester. "Et større fagmiljø" lød unnskyldning de ansvarlige rettferdiggjorde prosessen med. Resultatet ble som forventet bare en stor besparing, forårsaket av færre lærerstillinger som kom ut av sammenslåingen. Denne besparingen ble så spist opp av de ekstra kostnadene som mystisk nok dukket opp "under arbeid".

Denne gangen er turen kommet til kommunens barnehager.

Ja, du behøver ikke å være pedagog. Du trenger bare å lytte for å oppdage forskjellen mellom en pedagog, en god assistent og inkompetent personale.

Lytt til det de sier -omde sier noe. Uoppfordret.

En person som deler en hel dag med ditt barn, skal ha sett, pratet med, forholdt seg til og dermed skal vedkommende ha noe å si om ditt barn.

Personalet som ikke sier noe uoppfordret, eller som alltid sier det samme, eller svarer vagt med banaliteter som kunne ha skjedd over alt, til hvem som helst, når som helst, uten å forankre det de sier til ditt barn, med konkrete eksempler og gjengivelser av hendelser, er lite egnet til å gjøre det de gjør.

Det er ikke mulig å ha interaksjon med noe så dynamisk som en gruppe barnehagebarn, uten at noe bør sitte igjen hos den voksne.

Dette uten engang å gå til neste skritt, til det Rammeplanen setter som krav til barnehagepersonalet. Kravene gjelder alt personale, ikke bare pedagoger. Rammeplanen skiller sjeldent mellom pedagoger og ikke pedagoger. Om du aldri har lest Rammeplanen så ta deg en halv time for å gå gjennom den. Det er vel investert tid for ditt barn, deg selv og for barnehagens personale.

Rammeplanen krever at personalet skal bidra aktivt, til ditt barns utvikling. Den spesifiserer flere områder de skal jobbe med. Rammeplanen krever også at det skal være faglige refleksjoner mellom barnehagepersonalet. Det er ikke det samme som planleggingsdager. Dette skal kunne foregå så fort som mulig etter at en av personalet ikke behersket en situasjon.

For å følge opp kravene fra Rammeplanen trenges kompetanse. Men også tid. Masse tid. Det koster penger. Det gjør barnehagen til det barnehagen skal være: Den plassen som dannerditt barn i alle de timene du ikke gjør det selv, med verdier du kan dele.

Den effekten sees i det lange løp og er flytende. Det koster tid. Hvis våre barnehageansatte ikke får den tiden blir det du og ditt barn som betaler forskjellen mellom det din kommune har bestemt å spare og det de skulle ha investert i sine fremtidige medborgere. I våre barn.

Ord har definisjonsmakt. Som da ditt barn opplevde et ønske om å dele med sine medreisende i livets eventyr akkurat mitt i en samlingsstund, og dette ble definert av barnehagens personale som "en forstyrrelse". Enten det var for den ansatte ikke visste bedre, kanskje kommunen hadde spart på fagutvikling eller skjedde det med en pedagog fordi vedkommende hadde litt for mye å tenke på? Så han ikke magien i barnets hode? Nei, kanskje ikke, fordi kommunen hadde spart på personalet. For å spare penger. Økonomi før barn. Er dette den barnehagen du ønsker?

Rana kommunens måte å drive barnehage på defineres som særdeles effektiv.

I svarene fra Ranas politikere hører jeg mye retorikk og intetsigende avledninger. Hvor er visjonen, viljen og argumentene for å ivareta hverandre som mennesker? Er det mest uansvarlig å overstyre et budsjett eller å la være å ivareta barna våre like godt som i fjor?

Jeg har valgt å engasjere meg politisk selv. Det nytter ikke å sitte på sidelinjen og mene noe, derfor er jeg blitt aktiv i Helsepartiet. Det er mulig at en ideell politiker aldri burde si seg enig eller uenig i det andre politikere har sagt. Men la meg være klar på at jeg ikke vil være en ideell politiker!

Derfor:

Mats Hansens (V) spørsmål stiller jeg meg bak helt og fullt, men synes dessverre at det egentlig er et retorisk spørsmål, hvis svar allerede ligger klart i RKs måte å drive utdanning på.

Hilde Lillerødvann (Sp), jeg er helt enig med det du sier. RK skryter av alle de potensielle arbeidsplasser som kommer til å bli virkelighet. Alle disse familier skal måtte sende sine barn til utdanningsinstitusjonene våre - vet de hvilken kvalitet de kommer til å møte? De kommer dessverre også til å trenge helsevesenet her. Har RK informert om den situasjonen også i sin markedsføring av kommunen?

Lars Y. Frøysa (Ap) sier at barnehage skal være åpne lenger og ha kjappere opptak. Hvem vil ikke det? Helsepartiet også har det i vårt stortingsprogram.

Kvalitet lener de derimot seg til brukerundersøkelser for. Og hun kan vise til gode resultater. Den angitte manglende direkte sammenheng mellom penger og kvalitet er faktisk sant når pengene blir misbrukt, men ikke sånn når pengene brukes til å kjøpe det som er nødvendig for å oppnå bedre kvalitet.

Alf-Helge Straumfors´ (R) uttale om at det er fullt mulig å drive "godt" uten at det skal være godt i det hele tatt, synes jeg gjengir RK i et nøtteskall.

Jarl Stian Johansson (H) prøver ikke engang å skjule hersketeknikken, og innleder direkte med hyperbol: Hvem skal ha sagt at målet er flest mulig ansatte? Ikke flest mulig, men nok at de ikke skal stresse seg ut fordi dere har tilrettelagt for sparing og ikke for kvalitet. Resten er formaliteter.

Hilde Rønningsen (SV) gjør klagen om at RK ikke bruker nok penger for barnehagesektor om til at det ikke er negativt at det ikke er overforbruk. Deretter hjelper hun oss til å forstå at effektivitet også betyr færre pedagoger enn det kunne ha vært. Og hvorfor er det positivt?

Olav Nyjordet (MDG)s definisjon liker jeg: Vi er i utakt med omverden.

Johnny Ronesen (INP) bekymrer seg for at økonomi trumfer kvalitet. Jeg begynte å bekymre meg om det da jeg begynte å jobbe her i Rana i 2017. Du kan ikke være en som bekymrer deg så lett, Johnny.

Helsepartiet har som gjennomgående rød tråd at politikken skal tjene innbyggerens behov for verdighet, omsorg og respekt. Vi vil skape et friskere Norge. Da må vi begynne å investere i våre barn. Utgifter til barna ser vi på som investering og ikke som utgift. Er Helsepartiet det eneste partiet som ser den opplagte sammenhengen?

Italo Profeti
italiener og nå nordlending