«Vi må legge til rette for mye raskere kraftutbygging i årene som kommer».
Det sier næringsminister Jan Christian Vestre under konferansen Agenda Nord-Norge. Det ifølge artikkel i Rana Blad 8. november.

Jeg savner i Norge en åpen diskusjon der regjeringen og stortingspolitikerne deltar angående atomkraft - en diskusjon man nå har i flere land, f.eks. i Sverige og i Tyskland.

Sammenlignet med vannkraftutbygging og vindmøller på land og til havs, er det vel ingen type kraftproduksjon som gir mindre inngrep i naturen enn bygging av atomkraftverk. Det vil gjelde for kraftutbygging både i Nord-Norge og i resten av landet.

Når næringsministeren nå skal i gang med «å legge til rette for mye raskere kraftutbygging», tar næringsministeren da utfordringen og drar i gang diskusjonen om framtidige atomkraftverk i Norge?

Eller skal atomkraftverk fortsatt være «elefanten i rommet» som ingen vil snakke om når det gjelder kraftutbygging i Norge? Media er også taus når det gjelder atomkraft som alternativ til vannkraft og vindmøllekraft.

Gustav Arne Nyborg