Gå til sidens hovedinnhold

Åtte sentrale spørsmål som bør avklares i høringsuttalelsen til Rana kommune

Artikkelen er over 2 år gammel

Jeg som flere andre sitter med mange spørsmål som fagfolk på området bør kunne gi svar på, skriver Gustav Arne Nyborg.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter det jeg erfarer skal formannskapet i Rana den 5. februar og deretter kommunestyret den 12. februar vedta Rana kommunes høringsuttalelse til den foreløpige rapporten fra ressursgruppa som har utredet framtidig sykehusstruktur på Helgeland.

Som de fleste nå er kjent med har ressursgruppa i sin foreløpige rapport konkludert med at man på Helgeland i framtida skal ha ett felles sykehus til erstatning for dagens tre sykehus. Ressursgruppa konkluderer med at det nye fellessykehuset bør ligge i Rana. Det bør nevnes nok en gang at ressursgruppa består av personer med høy helsefaglig kompetanse, som alle kommer fra utenom Helgeland.

Et eller to sykehus?

I diskusjonene etter at ressursgruppas rapport kom, har et av hovedtemaene på Nord-Helgeland vært om man ikke i stedet for ett nytt felles sykehus bør ha en to-sykehus-modell der de to enhetene lokaliseres i henholdsvis Mo i Rana og Sandnessjøen. Undertegnede har vaklet litt de siste ukene mellom de to modellene, og synes det er vanskelig å gå så bastant inn for to-sykehus-modellen som Rana kommune så langt har gjort. Det er kommet fram i tidligere leserbrev fra meg som er publisert i Rana Blad. Vaklingen skyldes erfaringene i Bodø. Selv i storbyen Bodø har man store utfordringer ved Nordlandssykehuset med å rekruttere spesialisert helsepersonell som jobber fast der over tid.

Les også

Ressursgruppa har vist at noen av oss som ville overlevd dersom vårt sykehus fortsatt lå på kysten, vil måtte dø dersom sykehuset legges til Mo

 

Rekrutteringsutfordringer

Ett framtidig felles sykehus på Helgeland vil ha hele befolkningen på Helgeland på 78.000 mennesker som pasientgrunnlag. Vil det ikke være enda mer utfordrende for ett felles sykehus på Helgeland å rekruttere spesialisert helsepersonell enn det er for Nordlandssykehuset i storbyen Bodø? Og vil ikke utfordringene bli enda større dersom pasientgrunnlaget på 78.000 helgelendinger deles på to framtidige sykehus på Helgeland?

Les også

Mens debatten på Helgeland går høyt om sykehus og hva et DMS kan være, er Finnmarkssykehuset i god gang med å gi innbyggerne et tilbud nærmere der de bor

 

Rana kommunes argumenter

Nå regner jeg med at saksutrederne, som den 5. februar legger fram for politikerne i formannskapet saken om høringsuttalelse til ressursgruppas rapport, fortsatt vil gå for to-sykehus-modellen som Rana kommune lenge har stått for. Og ber ressursgruppa etter høringsrunden utrede nærmere modellen med to framtidige sykehus. Jeg regner videre med at man vil understreke at subsidiært slutter Rana kommune seg til ressursgruppas foreløpige konklusjon om et framtidig sykehus på Helgeland beliggende i Rana.

Det som det knytter seg litt spenning til, er hvordan Rana kommune vil begrunne sitt syn i høringsuttalelsen? Jeg og flere med meg er spent på hvilke avklaringer som vil komme fram i høringsuttalelsen som behandles av kommunens politikere i formannskapet 5. februar.

Les også

Nå avtegner konturene av en lokaliseringskrangel mellom Sandnessjøen og Mosjøen seg

 

Har flere spørsmål enn svar

Uten noen helsefaglig kompetanse skal jeg være ytterst forsiktig med å late som om jeg har noen fasit å komme med. Men jeg som flere andre sitter med mange spørsmål som fagfolk på området bør kunne gi svar på. Derfor tar jeg til slutt med noen sentrale spørsmål som bør avklares, om ikke i høringsuttalelsen fra Rana kommune, så i alle fall i saksframlegget fra sykehusadministrasjonen til styret i Helgelandssykehuset når den tid kommer:

• Er det mulig å ta et valg mellom ett-sykehus-modellen og to-sykehus-modellen uten at den som avgir høringsuttalelse vet hva et distriktsmedisinsk senter kommer til å utføre av oppgaver?

• Er det mulig å ta et valg mellom ett-sykehus-modellen og to-sykehus-modellen uten at den som avgir høringsuttalelse vet hva framtidig ambulansetjeneste i luften, til vanns og til lands skal inneholde?

• Hvor stort pasientgrunnlag må et sykehus ha for at spesialisert helsepersonell vil søke seg dit?

• Sykehusene på Voss og i Notodden har hver et pasientgrunnlag på 30.000 mennesker. Odda har et grunnlag på 12.00 innbyggere. Alle de tre nevnte har akutt-kirurgisk beredskap. Hvilke utfordringer har de tre sykehusene hatt med å rekruttere spesialisert helsepersonell?

• Skyldes utfordringene med å rekruttere spesialisert helsepersonell i Bodø forhold som ikke er relevant for Helgeland?

• Kan forhold utenom selve arbeidsplassen på sykehuset ha betydning for å rekruttere spesialisert helsepersonell som blir ved sykehuset over tid?

• Hvis svaret på forrige spørsmål er ja: Hva utenom arbeidsplassen på sykehuset skal til for at tilflyttet spesialisert helsepersonell skal trives i sitt bomiljø og i kommunen som huser sykehuset?

• Dersom det må legges til rette i bomiljøet og i vertskommunene for sykehuset: Er det kommunens ansvar alene å gjøre det, eller kan det skje et i samspill mellom sykehuset og vertskommunen?

Gustav Arne Nyborg

Samfunnsinteressert

 

Kommentarer til denne saken