I en pressemelding skriver Motvind Sjonfjellet at de invitere til folkemøte på Mo og på Nesna, torsdag og fredag denne uka. Temaet for møtet er vindkraftutbygging og konsekvenser av denne.

– Foredragsholder er Hogne Hongset og Torbjørn Lindseth fra Motvind Norge og May-Lene Meyer fra Naturvernforbundet i Rana med omegn. Det vil også bli innlegg fra innbyggere i områdene som blir direkte berørt; Nesna, Hemnes og Utskarpen, skriver interimsstyret i Motvind Sjonfellet i pressemeldingen.

Interimsstyret består av Merete Liberg, Eli Karin Vandbakk og Hilde Næstby.

Motstand mot utbygging er på fremmarsj både nasjonalt og regionalt. På oppdrag fra den Den Norske Turistforening utførte Opinion i september en nasjonal spørreundersøkelse. Undersøkelsen viste at på litt over ett år har motstanden økt med nesten 20 prosentpoeng på landsbasis, og i Nord-Norge er det nå flere som er imot utbygging enn for. 78 prosent mener at naturen må ivaretas i større grad ved framtidig vindkraftutbygging.

– I vår egen region er engasjementet rundt en eventuell utbygging av Sjonfjellet stort og stadig økende. Det er viktig at forhold rundt et vindkraftverk på Sjonfjellet belyses fra alle sider. Folkemøtene vi nå arrangerer er ett tiltak. Representanter fra alle parti i Hemnes, Nesna og Rana er invitert, skriver interimssyret.