11. januar sendte Samferdselsdepartementet en revidert prenotifikasjon, inkludert tilhørende ni vedlegg, til ESA, via Nærings- og fiskeridepartementet. Grunnen til oversendelsen er å avklare offentlig støtte til Avinor AS i forbindelse med ny lufthavn i Mo i Rana.

I prenotifikasjonen har Avinor lagt med sin forretningsplan for den nye flyplassen. I denne legges visse parameter til grunn for å underbygge de presenterte tallene, herunder også passasjergrunnlaget Avinor ser for seg i perioden 2026–2030.

– Prognosene for trafikk på den nye flyplassen baserer seg på analysen fra Oslo Economics fra januar 2021. Disse tallene er kvalitetssikret av Concreto i mars 2021. Prognosen viser at mellom 240.000 – 280.000 (medium scenario) og 325.000 (høyt scenario) vil bruke flyplassen i 2026. En vekstrate på 1,15 prosent påregnes for perioden 2026-2030, fulgt av en årlig vekstrate på 0,28 prosent fram til 2064. Veksten er basert på en prognose utferdiget av Transportøkonomisk institutt i desember 2020 for den eksisterende flyplassen på Røssvoll, skriver Avinor.

Lavere priser

Avinor påpeker at veksten kan bli større en det prognosene sier, grunnet flere ruter og lavere billettpriser.

– Veksten for den nye flyplassen kan bli større, gitt nye nasjonale og internasjonale ruter, flere flyginger per dag og lavere billettpriser. Trafikkprognosene tar for seg økning grunnet ny flyplass, og trafikk som tas fra flyplassene i Bodø og Trondheim. Den nye flyplassen vil ha direkte ruter til Oslo, som gjør at flere passasjerer reiser til og fra Mo i Rana, istedenfor å reise fra Bodø og Trondheim, står det i forretningsplanen.

I forretningsplanen skriver Avinor at deres kostnader vil doble seg i forhold til nåværende flyplass på Røssvoll.

– Driftskostnadene på den nye flyplassen forventes å doble seg i forhold til den eksisterende flyplassen på Røssvoll. Grunnen til dette er betydelig økning i størrelse og drift, herunder lengre rullebane, større fly og flere passasjerer. Estimatet for driftskostnadene er beregnet mot driftskostnadene på sammenlignbare flyplasser, skriver Avinor i sin forretningsplan.

- 400.000 passasjerer

Henrik Johansen i PLU tror potensialet er enda større enn det Avinor skisserer.

- Passasjerantallet på den nye flyplassen vil kunne bli høyere enn det Avinor opererer med. Dette utsagnet baserer jeg på utredninger gjort av ledende forskningsmiljøer i landet, blant andre Møreforskning, der de har målt Helgeland opp mot lignende regioner i landet. Helgeland er ikke annerledeslandet, og vi kommer til å ha samme adferd som resten av landet, der man har muligheten til å fly rimeligere enn det vi gjør i dag. Når vi går i gang, i samarbeid med Avinor, med ruteutvikling, har vi ambisjon om et flytilbud som kan ha opp mot 400.000 passasjerer i året. Man må ha et flytilbud som bidrar til å nå dette tallet og det er det vi skal jobbe for. Når familier får råd til å fly så vil de gjøre det, og når man har råd til å dra fra Vestlandet eller Sørlandet for å møte familien på Helgeland , så gjør man også det. Samtidig har vi et svært offensivt og utadrettet næringsliv som etterspør nye flyruter. Potensialet for turisme, og næring, i regionen har et enormt potensiale, og det er bare å legge til rette for at dette skal få blomstre, sier Johansen.

Til sammenligning ble det satt passasjerrekord for Røssvoll i 2017 da 114.154 passasjerer brukte flyplassen, noe som var en oppgang på 3,5 prosent fra året før. Flyplassjef Flemming Berthelsen sa da at hovedgrunnen til økningen var at det var satt opp direkterute til Oslo.

Blir gjerne med

Berthelsen sier de er i dialog med Avinor om hva som skal skje de nærmeste årene på den eksisterende flyplassen.

– Vi har tatt inn over oss at det kommer en ny flyplass, og på vegne av Helgeland gleder vi oss til det skjer. Vi er i dialog med Avinor der vi ser på hva som skal skje i årene som kommer. Alle store utbedringer er satt på vent, men vi skal holde flyplassen operativ, og i best mulig stand, til den nye flyplassen står klar, sier Berthelsen.

Berthelsen sier videre at han gjerne er med over til den nye flyplassen, i en eller annen kapasitet.

– Nå er dette et prosjekt i regi av Avinor, og jeg regner med at de vil ha med seg flest mulig av de som nå er ansatt over dit. Jeg er spent på det som skjer og hvordan vi løser dette i framtiden, men jeg har et klart ønske om å være med videre etter at Røssvoll legges ned, sier Flemming Berthelsen, flyplassjef på Røssvoll.