Nå er vi i gang

Etter mange år med tålmodig slit fra mange aktører fra en stor del av Helgeland, har vi endelig nådd en ny og viktig milepæl for den nye flyplassen i Mo i Rana. Nå skal vi komme i gang med selve byggingen.

Flere viktige ting har skjedd denne våren. Planen for finansiering av flyplassen ble godkjent i juni. Godkjenningen gir grønt lyst for at Avinor kan finansiere den nye flyplassen med støtte fra den norske stat, Rana kommune og næringslivet. Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) har det siste året gjennomført en imponerende kronerulling, hvor man til slutt nådde målet om å samle inn 150 millioner kroner fra næringsliv og privatpersoner. I Avinor er vi utrolig imponert over engasjementet i lokalbefolkningen, og evnen Helgeland har til å mobilisere.

Helgeland er i rivende utvikling. Det skal bygges mye industri i tiden fremover. Her spiller flyplassen en nøkkelrolle. På tampen av juni måned ble det klart at Freyr batterifabrikk vil gå i gang med bygging av landets første gigafabrikk for batteriproduksjon; i første omgang en investering på 17 milliarder kroner, og med et behov for 600 ansatte. Dagens beboere på Helgeland, og de nye innbyggerne som skal flytte hit, vil få et langt bedre rutetilbud med den nye flyplassen. En stor flyplass med et helt annet tilbud av direktefly, vil gjøre regionen enda mer attraktiv for nye innflyttere. Og Mo i Rana og Helgeland er ikke bare en kommende batterifabrikk. Det er et fremtidsrettet industrisamfunn, og det er en region der havbruksnæringen står utrolig sterkt.

Nord-Norge og Helgeland har de siste årene blitt et enda mer attraktivt reisemål, og det må vi utnytte. Sammen skal vi lage et bedre grunnlag for de reisende, og så er det opp til Helgeland og mobilisere for å gjøre dere attraktive som reisemål.

Nå som det synlige arbeidet med bygging av den nye flyplassen kommer i gang, tror jeg det er viktig at Mo i Rana og Helgeland tar på seg en ny og langsiktig utfordring: Nemlig å gjøre seg attraktive overfor flyselskapene som skal ta i bruk den nye flyplassen. Dere må bidra med å vise potensialet i å etablere ruter og trafikk, sammen med industri, havbruk og reiseliv.

Sammen med lokalsamfunnet skal vi i Avinor skape en ny, effektiv lufthavn. Rana-samfunnet og Helgeland skal bli stolt av den nye flyplassen sin. Det skal bli et knutepunkt som binder regionen sammen med resten av landet, og med verden. Det skal bli et sted som legger til rette for å treffe familie, for ferie, og for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser.

Vårt mål i Avinor er å skape en fremtidsrettet og miljøtilpasset lufthavn, i henhold til gjeldende og fremtidige miljøkrav og standarder. Den siste milepælen for den nye flyplassen nådde vi i det vi går inn i en sommerferie. Fredag 8. juli signerte vi avtalene med tre selskaper som skal utføre det forberedende anleggsarbeidet for flyplassen. Det betyr at vi ser frem til at de første gravemaskinene skal starte opp denne høsten. Dette er et spennende oppdrag for Avinor. Det er utrolig gøy å kunne være med på utformingen fra start. Jeg ser frem til fortsettelsen.

Abraham Foss, konsernsjef Avinor

Les mer: