Både Greenpeace og interesseorganisasjonen Norwea skryter av Frps krav til regjeringens vindkraftmelding. Men på ett punkt er bransjen skeptisk

Haramsøy 20200517. 
Hans Petter Thue (tv) og Birgit Oline Kjerstad (tv for banneren) under protestmarkeringen ved Haramsøy skole mot det planlagte vindkraftverket på Haramsøy.
Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Haramsøy 20200517. Hans Petter Thue (tv) og Birgit Oline Kjerstad (tv for banneren) under protestmarkeringen ved Haramsøy skole mot det planlagte vindkraftverket på Haramsøy. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix Foto:

Av
DEL

Stortingsmeldingen fra olje- og energiminister Tina Bru (H) er ventet fredag.

– Vindkraft, andre fornybare energikilder og energisparing er viktig for klima og jobber. Men det blir helt feil å gjennomføre vindkraftprosjekter uten lokal støtte, mener Greenpeace Norges leder Frode Pleym.

– Forslagene fra Frp kan derfor bidra til mindre konflikter, sier han til NTB.

Lokal aksept, å flytte regelverket fra energiloven til plan- og bygningsloven og null subsidiering står på Fremskrittspartiets kravliste. Det gjør også byggestart fem år etter at konsesjon er gitt.

Samtidig vil partiet ha nye krav inn i konsesjonsbehandlingen: buffersone til bebyggelse, garanti for opprydning og fastsetting av høyde og antall turbiner.

– Konstruktivt

Også seniorrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea er positiv til Frps tanker. Han er opptatt av at myndighetene må komme i gang med konsesjonsprosessen igjen, etter at det i praksis har vært stans den siste tiden.

– Vi har snart ikke flere konsesjoner igjen, sier han til NTB.

Aasheim viser til at flere av Frp-kravene – opprydning og fravær av subsidier – allerede er politikk i dag.

– Det er veldig bra at Frp tar en så konstruktiv rolle som dette faktisk er, sier han og omfavner seks av de sju forslagene.

Men å flytte regelverket fra energiloven til plan- og bygningsloven vekker skepsis i bransjen.

– Det blir dobbel saksbehandling, ifølge Aasheim.

Norwea er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Organisasjonen har 130 medlemmer.

Sårbar natur

Bakteppet for stortingsmeldingen er at NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land ble stanset i fjor høst. Planen førte til ramaskrik, og regjeringen varslet i stedet en gjennomgang av hele konsesjonsprosessen. Behandlingen av nye konsesjoner ble også stanset.

– Vi forventer oss at den varslede stortingsmeldingen om vind også tar hensyn til sårbar natur og reinbeitedistrikter, sier Pleym.

Samtidig raser debatten videre i mange lokalsamfunn om utbygging av vindkraft. Det gir seg ikke bare utslag i protestaksjoner, men også i sjikane i kommentarfeltene, trusler mot ansatte i energiselskaper og lokale sabotasjeaksjoner.

Onsdag krevde fylkespolitikerne i Møre og Romsdal full stans i utbyggingen på Haramsøya, hvor det den siste tiden har vært demonstrasjoner. Også på Øyfjellet i Mosjøen i Nordland har det vært protester.

Mål om mindre støy

Større lokal forankring rundt utbygging av vindkraft er et viktig poeng for Fremskrittspartiets energipolitiker Terje Halleland.

– Vi må ha et endret regime som fører til mindre støy, sa han til NTB onsdag.

Halleland mener et klarere, enklere og mer forutsigbart konsesjonssystem må på plass for å få vekk støyen som preger debatten.

Aasheim har samtidig en liten advarsel å komme med:

– Det finnes fortsatt muligheter, men vi skal vokte oss vel for å gjøre det for vanskelig. Premisset må være at vi ønsker å bygge ut mer lønnsom vindkraft.

(©NTB)

Artikkeltags