Bagorama skulle egentlig åpne dørene til det nye lokalet på nattåpent, men koronaen framskyndet flyttingen