Bakeriet ønsker å rekruttere flere fagfolk og oppfordrer elever i faget til å søke om lærlingplass

Bakeriet AS etterstreber hele tiden kompetanseheving. Nå har tre av de ansatte tatt fagbrev og svenneprøve.