Bane NOR skal digitalisere Nordlandsbanen: – Kontrakt på 85 millioner kroner

Bane NOR har signert kontrakt med Rail Infrastructure AS (RIAS) for forberedende arbeider for innføringen av et nytt digitale signalsystemet på Nordlandsbanen.