Helgeland sparebank fikk et resultat på 93 millioner før skatt i første kvartal: – Viser at vi er en drivkraft for vekst på Helgeland

Foto:

DEL

I en pressemelding skriver Helgeland Sparebank om et godt resultat for første kvartal av 2019.

– Med den gode starten på året befester vi vår rolle som den verdiskapende lokalbanken og viser med dette at vi er en drivkraft for vekst på Helgeland, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 93 millioner kroner, og lokalbanken kopierer dermed resultat fra første kvartal i fjor. Dette gir en egenkapitalavkastning på 8,7 prosent.

Helgeland Sparebank drives lønnsomt og effektivt med god kostnadskontroll: Det er hard konkurranse i markedet og innlånskostnader har økt, men lokalbanken har likevel økt sine inntekter. Banken har en kostnadsøkning på kr en million kroner fra 1. kvartal -18 til 1. kvartal -19, som kommer av en ytterligere satsing på digitalisering og IT.

Provisjonsinntektene er økt med kr 1 millioner kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Nettorenten er på nivå med 2018.

Nedskrivningene på utlån i kvartalet er på et lavt nivå. Syv Søstre Hotell i Sandnessjøen er solgt til nye, langsiktige eiere og salgsprisen harmoniserer med de tapsvurderingene som ble gjort i Q4-18.

12 måneders utlånsvekst i privatmarkedet ble 4,7 prosent, og bankens markedsandeler er stabile. Utlånsveksten i bedriftsmarkedet er på hele 7,7 prosent som kan tilskrives optimisme, høy aktivitet og investeringsvilje i næringslivet på Helgeland.

Av bankens innskuddsmasse på kr 17,3 milliarder kroner er 90 prosent innskudd fra kunder på Helgeland, mens tilsvarende tall for utlånene er 82,4 prosent av kr 26,7 milliarder kroner.

– Dette forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon som lokalbanken på Helgeland. Vi er til for Helgelendingene og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal verdiskaper og en lokal drivkraft, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Arbeidsledigheten var 2,1 prosent (helt ledige på Helgeland) pr. utgangen av kvartalet. Dette er langt lavere enn landet som helhet med sine 2,4 prosent.

Boligprisene på eneboliger på Helgeland viser en økning på 8,3 prosent og på leiligheter 2,2 prosent pr. 1. kvartal 2019. Omsetningen av boliger er markert høyere nå enn tidligere år.

Det er høy aktivitet i alle regionens vekstnæringer, og eksporten fra Helgeland når stadig nye rekordnivåer. Selv om eksportnæringene er sårbare for en styrket krone synes framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen å være gode.

– Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Vi kjenner helgelendingene og stoler på dem, det gjør at vi lykkes, avslutter administrerende direktør Hanne Nordgaard, i pressemeldingen fra Helgeland sparebank.

Artikkeltags