Barne- og U-fotballen på vent. Men Åga IL håper å redde årets cup