Alle barnehager i Rana er helsefremmende barnehager