De tusener vi vil skal flytte hit må ikke bare ha arbeid og et sted å bo. De trenger barnehageplasser også

I trøbbel: Styrer i Tullas hage Anja Bjørkan, har måttet ty til drastiske tiltak i håp om at det kan redde barnehagen i Dalselv. På to år er inntektene blitt redusert med 500.000 kroner. Foto: Øyvind Bratt

I trøbbel: Styrer i Tullas hage Anja Bjørkan, har måttet ty til drastiske tiltak i håp om at det kan redde barnehagen i Dalselv. På to år er inntektene blitt redusert med 500.000 kroner. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 5 år gammel

Rana Blad mener de private barnehagene bør få det økonomiske handlingsrommet de trenger for å kunne gi ønsket kvalitet på barnehagetilbudet.

DEL

Dagens lederMåten staten finansierer barnehagedriften på land og strand rund er i ferd med å ta knekken på mange private barnehager. Årsaken er endringen som kom i 2011 der øremerkede statstilskudd via kommunene gikk til den enkelte barnehages drift. Nå overføres pengene til kommunene, sluses inn i budsjettene der de inngår i et regnskap som legger grunnlag for den videre fordeling.

Problemet med denne måten å organisere finansieringen på er at det blir uforutsigbart for de mange tusen private barnehagene i landet. Også her lokalt. Tullas barnehage i Dalselv er hardt rammet av konsekvensene finansieringsordningen som nå gjelder. Styrer Anja Bjørkan snakker om stor fare for konkurs. Og det med god grunn. Kuttejobben har de gjort til bunns. Meldinga derfra er at nå er det ikke mer å kutte.

LES MER (RB PLUSS): Barnehagen risikerer å gå konkurs. Nå har de ansatte gått med på drastiske tiltak for å berge jobben

I Rana har vi totalt 13 private barnehager som rammes av den nevnte finansieringsordningen. Situasjonen er at de vanskelig kan planlegge, langt mindre budsjettere, med et særlig langsiktig perspektiv på den viktige jobben de gjør for våre aller yngste. Vi mener det er fullstendig uholdbart, og en situasjon verken stat eller kommune kan være tjent med.

Rana ønsker å vokse til 30.000 innbyggere og legger opp til vekst i antall nye arbeidsplasser. Det som de private barnehagene nå varsler om er i ferd med å skje, harmonerer lite med slike mål. Fra før av ligger jo også en del kommunale barnehageplasser på hoggestabben. De tusener vi vil skal flytte hit må ikke bare ha arbeid og et sted å bo. De trenger barnehageplasser også. Vi antar at det for kommunen er en smal sak å rydde opp i rotet den nye finansieringsordningen har medført – hvis man vil. For strengt tatt så handler dette om å gi de private barnehagene det økonomiske handlingsrommet de trenger for å kunne gi ønsket kvalitet på barnehagetilbudet.

Ingen av de private barnehagene tar ut avkastningen. Pengene de får går til drift. Når den drifta for tiden innebærer oppsigelser av ansatte, kutt av pensjonsavtaler og at renholdet må utføres av dem som er satt til å gi ungene et faglig og pedagogisk godt tilbud hver dag, burde det avstedkomme reaksjoner fra de med ansvaret. De private barnehagene i Rana vil ikke bli oppfattet som kravstore og sytete. Vi oppfatter dem ikke slik, men som opptatt av rettferdig fordeling av tilskudd, forutsigbare rammer og mulighet til å gjøre jobben de er satt til på skikkelig vis. Håpet er at stat, kommune og politisk ledelse i Rana skjønner dette og løser problemet før det er for sent.

Vi antar at det for kommunen er en smal sak å rydde opp i rotet den nye finansieringsordningen har medført – hvis man vil.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags