Barnevernet tror det kan komme en opphoping av saker i Rana etter færre bekymringsmeldinger de siste to månedene

Etter påske har barnevernet i Rana drevet normalt etter koronastoppen, men kommunaldirektøren tror ikke eventuelle konsekvensene blir klare på en stund.