Slik blir Båsmo barneskole: – Det blir få skoler med et så fint uteområde

Slik ser man for seg Båsmo barneskole.

Slik ser man for seg Båsmo barneskole. Foto:

DEL

Onsdag formiddag ble status for skoleløftet presentert med hovedvekt på Båsmo barneskole, som kjører parallelt løp med Gruben.

– Vi ønsker å ta ut synergier som vi gi økt framdrift og redusere ressursbruken. Vi får framskyndet byggestart ganske mye og innenfor denne økonomiplanperioden, sier Lillian Nærem, kommunaldirektør for oppvekst og kultur.

Rom- og funksjonsprogram for skolen som har cirka 50 elever per trinn er under utarbeiding.

Fire etasjer

Båsmo barneskole kommer i fire etasjer. Ved hovedinngangen i første etasje er det kantinekjøkken, mat og helse, musikk og drama, sentrale servicefunksjoner. I østfløyen vil første og andre klasse ha sitt område med inngang fra skolegården.

I andre etasje skal tredje og fjerde klasse dele etasje med skolens administrasjon og lærerrom.

Mellomtrinnet (5. – 7. klasse) ligger i andre etasje, og i fjerde etasje er det kunst og håndverk, sløyd og finverksted.

I nærheten av skolen er det en skog med mange fine kvaliteter som brukes til leking. Det er igangsatt noe tynning av barskogen for å åpne opp vegetasjonen. Deler av skogen inngår i skolens utearealer og det foreslås å tilrettelegge med gapahuk og akemuligheter.

– Skogen er fin og den ønsker vi kommer til å bevare som en viktig del av skolen. Det blir få skoler med et så fint uteområde, sier Nærem.

Ulike egenskaper

Lekeplassen nærmest bygget skal organiseres i ulike egenskaper og kvaliteter. Det foreslås også at ballbanen kan islegges om vinteren.

Barneskolen vil fortsette i eksisterende bygg helt til den nye skolen står ferdig der ungdomsskolen står i dag. Ungdomsskolen blir revet.

Perspektiv aula med trappeamfi.

Perspektiv aula med trappeamfi. Foto:

Status ved øvrige skolene er som følger:

Rana ungdomsskole: Er en skole i to bygg, skal samvirke som en helhet. Framdrift og økonomi under press, men skal være klar til innflytting og drift til skolestart. Det vil gjenstå noen arbeider som blir ferdigstilt etter skolestart.

Ved Gruben ungdomsskole er det oppdaget asbest under riving, som ikke kom fram under miljøkartleggingen.

Rives i sommer

Selfors ungdomsskole skal rives i sommer. For Ytteren gamle barneskole er noe uavklart etter brannen på grunn av forsikringsoppgjøret og uavklarte kostnader. Men rivingen gjennomføres som planlagt. Må Moheia skal bygg C rives i sommer.

Ved Gruben barneskole er bygging av Storandalsveien i gang. Det vil være hovedatkomstvei for ny barneskole og flerbrukshallen til Gruben IL.

Gruben skole skal være klar til oppstart skoleåret 2021/22.

Skisse av Gruben barneskole, som skal stå ferdig høsten 2021.

Skisse av Gruben barneskole, som skal stå ferdig høsten 2021. Foto:

Artikkeltags