Freyr presenterte forretningsmodellen til EU

Freyr deltok i forrige uke på et møte for den europeiske batterialliansens program for industriell utvikling; EBA250.