– Begrepet hovedsykehus må avklares. Det ligger en føring om at dette skal være sykehuset med størst tyngde og bredde i fagfunksjoner