Gå til sidens hovedinnhold

Beklagelige mangler i Menons samfunnsanalyse

Artikkelen er over 1 år gammel

Den kommende sluttrapporten fra Menon må også omfavne konsekvensene for idrett og friluftsliv, aktiviteter som er svært avgjørende for regionens bosetting, botrivsel og rekruttering. Sykehusets styre kan ikke behandle en rapport med en slik betydelig mangel, skriver Øystein Bentzen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har i dag endelig funnet tid til å lese relevante deler av konsulentselskapet Menons rapportutkast til samfunnsanalysen for Helgelandssykehuset. Menons analyse er interessant, mange av konklusjonene er som forventet, men rapporten har likevel viktige mangler som jeg finner det nødvendig å påpeke.

I forkant av arbeidet proklamerte Menon følgende:
«Formålet med analysen er å vise hvilke konsekvenser valg av sykehuslokalisering vil kunne få for samfunnet. I samfunnsanalysen ser vi på hvilke følger et potensielt valg av konsept vil få for pendling og bosetning av sykehusansatte, Helgelandssykehusets rekrutteringsevne, det lokale næringslivet, boligmarked og offentlig tjenestetilbud.»

Allerede her er det en betydelig mangel som burde vært fanget opp av ansvarlige både hos sykehuset og i kommunene. Konsekvensene for lokal idrett og friluftsliv er ikke tatt med i forarbeidet til analysen, og i den foreløpige rapporten er ikke ordet “idrett” nevnt en eneste gang.

 

Les også

Arve Ulriksen: Akuttsykehus i Mo i Rana er av stor betydning for Mo Industripark

 

Som styreleder og driftsansvarlig for norsk idretts største idrettsanlegg, et anlegg med stor vekt av risikosport, finner jeg det besynderlig at verken Menon eller oppdragsgiver har tatt kontakt. Det er godt kjent at vi gjennom våre leietakere og arrangører kjøper ambulanse- og personelltjenester fra Helgelandssykehuset for flere hundre tusen kroner i året.

Banen nordvest for Storforshei bærer den internasjonale lisensen “Grade A+B”, hvilket innebærer at Mo i Rana som eneste sted i landet kan være arrangørby av større internasjonale motorsykkelløp. En viktig forutsetning for å opprettholde denne banelisensen er nærhet til akuttsykehus. Lisensen fastsettes av internasjonale regler som gjelder for alle motorsportsanlegg av samme type.

 

Les også

Vi ser at det i stor grad konkluderes med at Helgelandssykehuset avdeling Mo i Rana har en rekke fortrinn

 

En nedleggelse eller betydelig reduksjon av akuttilbudet i Mo i Rana, er ensbetydende med at banelisensen vil bli trukket tilbake. Et alternativ med stasjonert ambulansehelikopter på banen under treningssamlinger og løp vil ingen norske arrangører makte å bære økonomisk. Dette vil medføre at snart femti år med høyhastighets motorsport i Mo i Rana vil være over. Hvilke indirekte konsekvenser dette vil ha for lokalt reiseliv får næringen selv svare for, men det er snakk om millioner av kroner hver eneste sesong.

Den 25 år gamle ACR-banen ville med dagens kroneverdi kostet nær 100 millioner kroner å bygge. Anlegget er dels en fornuftig gjenbruk av steintippene etter Rana Grubers dagbrudd, men bygd på urørt terreng vil ACR-banen hatt en pris som ville oversteget den planlagte flyplassen på Hauan. Det er med andre ord store verdier nedlagt i idrettsanlegget.

I tillegg til roadracing er Mo i Rana arrangørsted for en rekke andre motorsportsgrener og risikoidretter. Det planlegges et nytt hoppanlegg Fageråsen, regionens viktigste alpinanlegg ligger i Mo i Rana og grottedykking trekker tilreisende fra hele verden. Byen er også hjemsted for et aktivt luftsport- og paraglidermiljø, og byens aktive friluftsliv med alpine fjell og isbreer burde være velkjent for de fleste.

 

Les også

Ranaordfører om utkastet til samfunnsanalyse: – Arbeidsmarkedet rundt sykehuset i Rana er dobbelt og tredobbelt så stort som de to andre sykehusene. Det må utgjøre en stor forskjell

 

Den kommende sluttrapporten fra Menon må også omfavne konsekvensene for idrett og friluftsliv, aktiviteter som er svært avgjørende for regionens bosetting, botrivsel og rekruttering. Sykehusets styre kan ikke behandle en rapport med en slik betydelig mangel.

Kommentarer til denne saken