Bekymrer seg over fjellpartiet rett over E6: – Det kan oppstå en flodbølge

Store krefter: Om fjellet skulle rase vil det kunne ta med seg enorme mengder kubikk med stein, som potensielt kan legge store deler av nærområdet under vann. Arkivfoto

Store krefter: Om fjellet skulle rase vil det kunne ta med seg enorme mengder kubikk med stein, som potensielt kan legge store deler av nærområdet under vann. Arkivfoto

DEL

Nordland[AVISA NORDLAND] Langs E6 kan det potensielt oppstå en meget farlig situasjon om fjellpartiet skulle rase ut.

Gjennom årene har det kommet inn enkelte bekymringsmeldinger som går på eventuelle konsekvenser av ras, men fram til nå er det ikke gjort noen tiltak.

Kraftige masser

450 meter over E6 og jernbanelinjen på grensen mellom Fauske og Saltdal kommune løper en 100 meter lang og 70 meter dyp kløft. På sitt bredeste er sprekken i Kvænflåget rundt tre meter.

– Allerede på 60-tallet var Jernbaneverket redd for hva som ville skje hvis det raser ut, uttalte pensjonert ingeniør Bjørn Staupåmo tilbake i 2014.

Han har tidligere jobbet for teknisk etat i Saltdal kommune, og fulgt med på fjellet i en årrekke, og han var bekymret for hva som kan skje.

– Teoretisk sett kan en million kubikkmeter med stein rase ut fra fjellpartiet, ifølge beregninger som ble gjort i 2009. Flodbølgen som vil komme etter et ras vil ta med seg halve Saltdal, ut ifra de beregningene som er gjort, uttalte Staupåmo for nærmere seks år siden.

Ikke gjort tiltak

Verken Saltdal eller Fauske kommune hadde i 2014 hatt teknisk ekspertise på stedet for å sjekke forholdene. Ifølge teknisk etat i begge kommuner hadde de ikke sett noe behov for å gjøre noen målinger.

– I teorien kan det oppstå en stor flodbølge som kan bli skummel for Rognan innerst i Saltdalsfjorden, avhengig av hvor steinene kommer ned, uttalte fylkesgeolog i Nordland, Ola Torstensen den gang.

Nå sier fylkesgeologen ansatt i Nordland fylkeskommune at han ikke ser for seg at det vil bli gjort noen store tiltak med det første.

– Målinger eller større tiltak skjer nok ikke før noen oppdager bevegelse i fjellet. Det må nok begynne å rase ut litt, eller skje noe før man foretar seg noe, sier Ola Torstensen.

Ikke bekymret

Knut Aune Hoseth som er regionsjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avdeling nord støtter fylkesgeologens betraktninger.

– For noen år siden har det vært enkelte bekymringsmeldinger for Kvænflåget i forbindelse med rasfare. Nå er det nærmere to år siden vi sist hadde denne problemstillingen oppe i NVE, sier Hoseth.

Tidligere regionsjef Aage Josefsen fortalte at NVE har bedt Norges geologiske undersøkelse om å gjøre en utredning av fjellet i løpet av 2015. Målet da var å gjøre feltarbeid og dra ut på befaring for å ta sprekken i nærmere øyesyn.

– Situasjonen nå er at det ikke er kartlagt noe bevegelse som krever at vi skal gå inn å foreta oss noe. Vi kommer nok ikke til å gjøre nonen nærmere undersøkelse, før man ser bevegelse eller en endring i fjellmassen, sier Knut Aune Hoseth.

– Når det kommer til eventuelle konsekvenser i forbindelse med ras mellom Fauske og Saltdal, så har vi ikke gjennomført slike undersøkelser. Det er det eller ingen grunn til per nå, sier Hoseth.

Artikkeltags