Det er i en pressemelding Samferdselsforum Nord melder at de er bekymret for samferdselsinvesteringer i Nord-Norge etter nyheten om at fullføringen av E6 nord for Saltfjellet utsettes på grunn av prisøkningen.

– Vi frykter dette bare er starten. Vår bekymring er at økte priser og sikkerhetssituasjonen i verden nå blir brukt for å skyve viktige investeringer i samferdselsprosjektet ut i tid, sier Martin Grønnslett i Samferdselsforum Nord.

Samferdselsforum Nord består av en rekke organisasjoner, deriblant NHO Arktis, NHO Nordland, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Nord-Norge (EBA), Nord Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord (MEF), LO Nordland og Troms og Finnmark, Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF), Sjømat Norge og NHO Logistikk og transport.

Disse står nå bak uttalelsen om at de er bekymret for at regjeringen vil bruke urolighetene som en følge av krigen i Ukraina og økte kostnader i bygg- og anleggsbransjen, som et argument for å utsette viktige samferdselsprosjekt i Nord-Norge.

– Vi må ikke stille oss slik at prosjekter utsettes, det har vi rett og slett ikke råd til, uttaler Grønnslett, og viser til at økt transportbehov for folk og varer, samt en rekke store industrietableringer gjør samferdselsprosjektene viktigere enn noen gang.

I pressemeldingen heter det videre at det fra flere sentrale politikere allerede er skapt usikkerhet om finansiering av samferdselsprosjekter. Blant annet vises det til at lufthavnprosjektet i Bodø er et konkret eksempel på dette.

– Dagens situasjon må ikke bli brukt som argument for å legge prosjekter på is. I Nord-Norge har vi mange store og viktige prosjekter, og vi forventer at regjeringen og Stortinget følger opp sine lovnader om en satsing på samferdsel i nord., heter det i pressemeldingen fra Samferdselsforum Nord.