– Mai står for dørene, og her er det noen dager hvor erfaringen vår tilsier at ungdom samles. Dette spesielt natt til 1. mai og 17. mai, starter Rune Bang, SLT-koordinator i Rana kommune.

Både han, leder for forebyggende ved Mo i Rana politistasjon, Tom Håvar Bogen og ruskonsulent i stab for oppvekst og kultur i Rana kommune, Vivian Bardal, har tirsdag samlet seg for å gi noen råd og tips til både foresatte og ungdommer som går denne tiden i møte.

– Noen får sin debut med blant annet alkohol denne tiden. For noen foreldre er dette også en ny situasjon. Den sosiale arenaen for ungdom har også vært svært begrenset på grunn av pandemien i to år, nå er det åpnet opp. Det vil både foreldre og ungdommer merke tror jeg. Vi ønsker å gjøre foreldre i stand til å forebygge uheldige hendelser, sier Bang.

Bang presiserer videre at SLT-samarbeidet ønsker at russen i Rana skal få en egen feiring. Hensikten er ikke å stoppe denne.

– Vi unner dem en skikkelig russefeiring etter årene som nå har vært. Likevel vet vi at yngre ungdom oppsøker disse festene. Vi har eksempler på at barn ned i 12 og 13-års alderen drar på russefester. Det er her vi ønsker at foreldre kommer skikkelig på banen og at deres hovedmål er å forhindre at slike ting skjer. For disse barna har ingenting på en slik fest å gjøre, sier SLT-koordinatoren.

Bogen legger til at foreldre er de viktigste forebyggerne.

– Det er de som er nærmest barna, uten tvil. Det er tungt for foreldre, barna blir påvirket fra alle hold, men det er foreldrene som må sette grenser, sier han og legger til at man må tåle å bli upopulær.

– Det er en del av å være forelder, sier Bogen.

Ikke bedre med alkohol hjemmefra

Et av rådene på listen fra SLT i Rana er Ikke gi alkohol til mindreårige. Her påpekes det blant annet at forskning viser at denne alkoholen ofte kommer i tillegg til alkoholen som ungdommen uansett ville fått tak i.

– Dette er ikke bare et ønske fra oss, det er også straffbart, sier Bogen.

Likevel vet både Bogen, Bang og Bardal at dette forekommer i enkelte hjem.

– Vi har hatt foreldremøter hvor foreldre blant annet har argumentert med at om alkoholen kommer hjemmefra, da vet man hva ungdommen får i seg, sier Bogen.

Slik er det ikke, påpeker Bardal.

– Det blir ikke et substitutt for annen alkohol, selv om man har noe annet med seg. Det kommer ofte i tillegg til det andre de får tilgang til. Når promillen øker også frafallet av dømmekraft, sier hun.

– Skulle noe skje med barnet ditt, som for eksempel et overgrep, da tror jeg de fleste foreldre hadde sittet igjen med en utrolig dårlig følelse, sier Bogen.

Bang viser videre til Ungdata-undersøkelsen fra 2019. Av de som svarte at de drikker alkohol, oppga cirka 1/3 av dem at de tar alkohol hjemmefra. Derfor kan foreldre ved å ha kontroll på alkoholen i huset, forebygge at dette skjer, mener han.

– Foreldre gjør nok ofte vurderinger i beste mening, men man må tenke på signalene man sender ved å gi ungdommen alkohol, sier han.

Ta telefonen og ta praten dagen derpå

Vær tilgjengelig. Er et annet råd på lista til SLT i Rana. Her rådes det om å blant annet alltid ta telefonen når ungdommen din ringer, også midt på natten. Vær klar til å hente dem hvis det er behov for det.

– Vi har flere eksempler på at vi har tatt hånd om en overstadig beruset mindreårig, hvor foreldrene er borte, for eksempel på hytta, sier han.

Her er det viktig at foreldre er tilgjengelig for barna, dersom de skulle trenge bistand eller vil hjem, presiserer han. Når ungdommen så kanskje kommer full hjem, er det viktig at man ikke frykter konsekvensene av valget om å faktisk komme hjem, forklarer samtlige rundt bordet.

– Det skal være trygt å komme hjem, sier Bang.

Som i rådet på SLT-lista påpeker han at praten bør utsettes til neste dag i rolige former. Det er viktig at ungdommen alltid vet at de kan komme hjem og at de kan snakke med deg.

– Man ringer lettere hjem dersom man vet at det er trygt. Enten det gjelder barnet ditt eller deres venner. Noen kommer til å drikke alkohol, det tilsier erfaringen vår. Man vil jo at poden skal komme hjem, og da må man skape denne trygge favnen, sier Bogen og legger til at det er også da det åpnes for en samtale dagen etter.

Til ungdommen: – Ta vare på hverandre

Selv om SLT-teamet ønsker at foreldre tar en aktiv rolle i å forebygge uheldige situasjoner for ungdommen sin, har Bogen, Bang og Bardal også en viktig oppfordring til ungdommen i Rana.

– Kort og greit, ta vare på hverandre i denne tiden. Det er ikke å «tyste» å bry seg om noen, poengterer Bang.

Bogen tar også fram sosiale-medier i denne sammenhengen.

– Tenk på hva du gjør. Det som er gøy klokken 02.00 om natten, er kanskje ikke like gøy dagen etter. For det første er det ikke alltid like morsomt for den som blir utsatt for noe på sosiale medier, og i verste fall gjør du noe ulovlig, sier Bogen.

Bogen presiserer videre at man ikke skal levne noen alene om de er overstadig beruset. Det øker risikoen for at noe uheldig skjer, eller noe så alvorlig som et seksuelt overgrep.

– Ta også kontakt med politi eller natteravn dersom du ser dem og ønsker hjelp eller har spørsmål, avslutter politimannen.