Ber næringslivet i nord bidra med smittevernutstyr

DEL

- Det er krevende å få forsyninger av forbruksmateriell til helsetjenesten. Helse Nord ber næringslivet i regionen om å bidra med utstyr.

Det kan være utstyr som munnbind, åndedrettsvern, vernebriller, hansker, visir og beskyttende dresser og frakker.

Utstyret vil bli fordelt både til kommunehelsetjenesten og sykehusene, skriver Helse Nord i en pressemelding.

Ta kontakt

Bedrifter som kan ha utstyr de kan avse, eller lurer på om utstyret de har kan være nyttig, kan ta kontakt med:

Sykehusinnkjøp på e-postadresse: suppliercovid19@sykehusinnkjop.noInnkjøpssjef i Helse Nord RHF, Rune Sætermo, tlf. 917 91 838.

Viktig samfunnsoppdrag – alle kan bidra

Renate Larsen


– Norge er i en krevende situasjon med koronautbruddet og dyktige medarbeidere i både kommunehelsetjenesten og sykehusene gjør en fantastisk jobb med å sikre liv og helse. Helse Nord oppfordrer næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget. Det kan være mange bedrifter som har utstyr på lager som de i denne utfordrende situasjonen kan avse. Kommunehelsetjenesten og våre sykehus har gode rutiner for å begrense bruk av smittevernutstyr, likevel vil det være stor risiko for at vi ikke har tilstrekkelig, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen. Helse Nord RHF har allerede kontakt med bedrifter som kan ha mulighet til å bidra og opplever en stor velvilje.

Sikrer fordeling etter behov

Et koronautbudd krever langt mer smittevernutstyr enn i en normalsituasjon. Det har vært vanskelig å få tak i utstyr som normalt blir produsert i Kina, og utstyr blir av ulike grunner også levert sent. Innsatsen for å skaffe utstyr framover er allerede godt i gang. De regionale helseforetakene samarbeider om utstyr.

Helsedirektoratet har gitt de regionale helseforetakene i oppgave å koordinere innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr både til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og sykehusene under den pågående epidemien med Covid-19. Det nasjonale samarbeidet bidrar til at kommuner og sykehus i Norge har lik tilgang på utstyr.

Artikkeltags