Beredskapen mot korona er viktigst. Nytt Helgelandssykehus og oppfølging av varslingssakene settes nå på vent

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir er ikke til å misforstå. Nå må alt av ressurser settes inn i beredskapen.