BetonmastHæhre Anlegg gjenåpner pukkverk i Grane: Skal levere masser til E6 og til Nordlandsbanen

Kontraktssignering: (f.v.) Daglig leder i BetonmastHæhre Anlegg AS, Albert Hæhre, områdedirektør Thor Brækkan og daglig leder i Gunnar Holth grusforretning AS Roy Holth deltok på signeringen.

Kontraktssignering: (f.v.) Daglig leder i BetonmastHæhre Anlegg AS, Albert Hæhre, områdedirektør Thor Brækkan og daglig leder i Gunnar Holth grusforretning AS Roy Holth deltok på signeringen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Nyheten om driften av pukkverket ble sluppet i en pressemelding torsdag.

- BetonmastHæhre Anlegg AS har inngått kontrakt på drift av pukkverket. Leverandøren som har vunnet kontrakten på drift av pukkverket har også leveranser til ny E6 i det området og vil derfor kunne bruke masser som ikke oppfyller krav til pukk. Entreprenøren vil også produsere asfalt på området.

Kontrakten er på 300.000 m3 pukk på 4 år, og med opsjoner på ytterligere 8 år. De vil starte på snart de får rigget seg til. Prislapp 60 mill. basert på 300.000 m3 i den første 4. års perioden, står det i pressemeldingen.

Bedre pukk til lavere kostnad

- Den inngåtte kontrakten er uvanlig i form, ved at den er en kombinert tjeneste- og varekontrakt. Driften skal skje på et område som eies av Bane NOR og videre inn på et område som eies av Statskog. Å laste direkte på tog er miljøvennlig, der man tidligere har måttet omlaste fra bil-båt-bil-tog. Utfordringer med finstoffer i ballastpukken forventes å bli betydelig redusert i forbindelse med at det ikke må omlastes mange ganger, står det i pressemeldingen.

Forberedelser

- Som en del av forberedelsene til åpning av Sefrivatn, er det planlagt å bygge et nytt sidespor inn til anlegget. Veidekke bygde i 2016 to spor inn til Sefrivatn pukkverk, for å kunne laste direkte på tog, uten omlasting underveis. Målet er at man skal kunne laste et tog på 10 vogner på 2 timer (400m3).

Det vil bli behov for mye pukk fremover: Stort svillebytte er planlagt på Nordlandsbanen. Svillebyttet kommer tidligere enn opprinnelig planlagt, grunnet problemer med sviller som har alkaliereaksjoner. Samtidig planlegges det høgløft av sporet. Det vil også kreve mye ballastpukk. Ved å gjenåpne Sefrivatn pukkverk forventer man å få en bedre pris, grunnet bedre kvalitet og en rasjonell drift ved at pukken siktes rett i jernbanevogn.

Historien om Sefrivatn pukkverk

Pukkverket ble startet da jernbanen ble bygget. I første periode var det manuell drift, men etter hvert ble det mer maskinell drift av Sefrivatn. Olle Mikkelsen fikk anbudet på drift av Sefrivatn på 1970-tallet og drev til ca. 1990. Dette pukkverket var størst i drift i forbindelse med det forrige store svillebytte på Nordlandsbanen, 1972-1980. Driften av Sefrivatn ble kraftig redusert etter 1980 da svillebytte var ferdig.

I forbindelse med bygging av Gardermobanen ble det stilt nye generelle krav til pukk. De massene som lå i de øverste lagene på Sefrivatn oppfylte ikke kravene og pukkverket ble dermed stengt.

For noen år siden ble det gjort et doktorgradsarbeid, hvor bergkvaliteten på Sefrivatn var tema. Det ble tatt en rekke prøver på Sefrivatn. Resultatet av prøvene var svært lovende, men det var for det fjellet som ikke lå «i dagen».

Nå vil det bli hentet masser til pukk i et område med forventet god kvalitet og 7-8 meter dypere enn forrige gang, står det i pressemeldingen fra Hæhre.

Artikkeltags