Politidirektoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til at politiet fortsatt kan være bevæpnet i inntil tre måneder.

PST vurderer terrortrusselen i Norge som «høy». Det betyr at flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige, opplyser Politidirektoratet.

– Med bakgrunn i det gjeldende trusselbildet har vi med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at politiet fortsatt skal være bevæpnet, sier fungerende politidirektør Håkon Skulstad.