Søndag kveld opplyser Rana kommune om at det skjer ting i Stormdalen.

- Rana kommune har mottatt varsler om at det er registrert økt vannføring i nedre del av Stormdalsåga. Dette tyder på at det har begynt å sige ut vann gjennom snøskredet ved Skarpneset i Stormdalen. Endringene i vannføringen er foreløpig ikke så store at det har gitt svært store utslag på vannstanden i Ranelva, men det er likevel et signal om at det er endringer i situasjonen ved Skarpneset og at situasjonen kan endre seg. Hva som vil skje fremover er vanskelig å forutse og vi ønsker derfor å gå ut med en ny anbefaling om at folk er forsiktige og aktsomme på og langs Ranelva nedenfor Bjøllånes i dagene som kommer, står det i pressemeldingen fra kommunen.