Vi kjører mer bil – men forurenser mye mindre

Klimagassutslippene fra vegtrafikken gikk ned fra 9,7 millioner tonn i 2016, til 8,8 millioner tonn i 2017 Det har elbilene en stor del av æren for., Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Klimagassutslippene fra vegtrafikken gikk ned fra 9,7 millioner tonn i 2016, til 8,8 millioner tonn i 2017 Det har elbilene en stor del av æren for., Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det har særlig én biltype æren for.

DEL

[BROOM.NO] Diesel har havnet i skammekroken – mens elbilene har tatt rekordstore markedsandeler

Slik kan vi enkelt oppsummere utviklingen i bilsalget i Norge de siste årene. Myndighetene har gitt elbilene en rekke fordeler, samtidig som det er et uttalt mål at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.

Målsetningen er å få ned utslippene fra veitrafikken og det er vi godt i gang med.

Arbeidet nytter

Statens vegvesens nettside Vegnett skriver nemlig nå at klimagassutslippene fra vegtrafikken i Norge gikk ned med 900.000 tonn fra 2016 til 2017. Dette er basert på foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

– Dette er gledelige nyheter. Det viser at langsiktig og målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene fra vegtrafikken nytter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Samlet kjørelengde for norske personbiler økte med 0,9 prosent fra 2016 til 2017. Likevel gikk klimagassutslippene fra vegtrafikken ned fra 9,7 millioner tonn i 2016, til 8,8 millioner tonn i 2017. Det vil si rundt 9,6 prosent.

Flere elbiler

– Klimagassutslippene i Norge totalt er redusert med rundt 1,7 prosent. Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til vegtrafikk. Da blir det også spesielt viktig at biodrivstoffet er bærekraftig, sier Terje Moe Gustavsen, til Vegnett.

Elbilene har kommet for fullt i Norge de siste årene, det bidrar også til at utslippene fra vegtrafikken går ned. Foto: Scanpix

Elbilene har kommet for fullt i Norge de siste årene, det bidrar også til at utslippene fra vegtrafikken går ned. Foto: Scanpix

Utslipp fra vegtrafikk går ned fordi flere velger å kjøpe el- og hybridbiler – og på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff.

– I dag kjører det 171.000 elbiler på norske veger. I sist oppdaterte tall for 2018 utgjorde elbiler rundt 26 prosent av nybilsalget i Norge. Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier Terje Moe Gustavsen.

Redusere palmeolje

Utslipp fra forbrenning av biodrivstoff teller som null i det norske utslippsregnskapet, men den globale utslippseffekten av enkelte typer biodrivstoff vil kunne avvike fra dette, blant annet på grunn av risiko for indirekte arealbruksendringer, skriver Vegnett.

I 2017 økte bruken av avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester, som ikke er forbundet med slik risiko. Regjeringen jobber med virkemidler for å øke bruken av avansert biodrivstoff med høy klimaeffekt, og raskt redusere bruken av biodrivstoff produsert fra palmeolje.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken