Se bildene fra årets store øvelse for Heimevernets innsatstyrke Heron

07. februar 2018, kl. 11:27