Blankt nei til å støtte kjøp av tråkkemaskin til dugnadsgjeng for snøscooterløyper