Ifølge Nesna kommunes fb side (4. juni) har Nesna barnehage feiret/blitt feiret for topplassering på kommunebarometeret. Dette er helt på sin plass, men det hadde vært fint om kommunen også hadde gitt en klapp på skuldra til de private...

Kommunebarometeret rangerer kommuner, ikke enkeltbarnehager. Dette innebærer at det i alle kommuner (på bakgrunn av innmeldte opplysninger fra de enkelte bhg.) beregnes et snitt på oppnådde kriterier. For Nesnas del havnet vi på en solid 6. plass i Norge! Dette er vi stolte av.

Vi private barnehager har i aller høyeste grad bidratt til denne flotte plasseringen. Dette kommer klart fram i barnehagefakta.no.

Nesna kommune har flotte barnehager med kompetent personale, flotte barn og foreldre. Alle barnehageeiere har prioritert å ha høyere voksentetthet og pedagognorm enn hva minimumskravet er. Som barnehageansvarlige varmer det våre hjerter at vi på Nesna prioriterer barnas behov. De største forskjellene på våre barnehager er størrelse og eierform.

Vi har godt samarbeid mellom alle barnehagene og gleder oss til Norge åpner helt opp så vi igjen kan besøke hverandre.

Vi ønsker alle små og store en velfortjent og god sommer!

Med vennlig hilsen

Kristin Svaleng

Styrer i Rabben barnehage

og Veronika Aa. Fagervik

Styrer i Rødstua barnehage