Anna Svendsen har stilt til start to ganger og vunnet begge. Hun vil tilbake flere ganger.