Løa ligger i Hemnes kommune og ble sannsynligvis oppført rundt 1860. Den har omfattende råteskader og bygdelaget ønsker at løa skal være i aktiv bruk. Nå skal de flytte og istandsette den. Til reparasjonen får de 50 000 kroner fra Kulturminnefondet står det i en pressemelding.

Krokselmolaa planlegges å flyttes fra sin opprinnelige plassering ved Krokselmoen til en ny plassering ved Køteplassen. Den nye plasseringen består i dag av flere gamle bygninger, deriblant også sørsamiske kulturminner.

Bleikvassli bygdelag har mange aktiviteter for folk i alle aldere. Køtaplassen brukes i stor grad av barn og unge. Det er leirskole i området om sommeren, og det er helårsbruk av grunnskole og barnehage i nærmiljøet.

Flyttingen og istandsetting av løa skal gi løa en mer aktiv bruk, blant annet ved historieformidling knyttet til sammenhenger mellom gårdsdrift og utmarksressurser.

Dette skal tilskuddet på 50 000 gå til:

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til utskifting av råteskader på utmarksløa., står det i pressemeldingen.