Gå til sidens hovedinnhold

Bodø fikk landets første samlokaliserte nødsentral i 2017. Helgeland har fortsatt egen AMK-sentral. Nå vil regjering og storting ha mer samordning

Nødmeldesentralene 110 (brann), 112 (politi) og 113 (helse) må ofte samarbeide på tvers når det gjelder. God ledelse og samordning kan være avgjørende. Mens regjering og storting vil at brann og politi skal jobbe vegg-i-vegg med sine nødsentraler, er det opp til de regionale helseforetakene selv å avgjøre hvordan de vil etablere og drifte sine AMK-sentraler.

For abonnenter