Mitt navn er Max. Jeg er en av 1,1 millioner barn og unge i Norge. 22% av Norges befolkning er i deres livs viktigste utviklingsfase. Nordland Fylke og Bodø ser de her barn og unge og velger å inkludere dem i viktige beslutninger.

Jeg kommer fra Nesna. Fire år siden ble jeg valgt fra min klasse til å være med i det lokale ungdomsrådet. I dag sitter jeg som nest-leder for ungdommens fylkesråd Nordland. Ungdommens fylkesråd består av 13 partipolitisk uavhengige ungdommer. Vi representerer ungdommen i Nordland i saker som er regionalt. Rettighetene og tilliten vi er blitt bevilget som et rådgivende organ til fylkets politikere er essensielt for ungdommens posisjon i utviklingen av vårt fylke. UFR tar frem nye og innovative politiske forslag og anerkjenner ungdommen som en viktig del av vårt samfunn og fremtid.

Jeg, sammen med Ida Pinnerød var en del av delegasjonen som fikk være med til Brussel for å vinne Bodø og Nordland som Europeisk kulturhovedstad. Jeg fikk være med siden det er et delt prosjekt 50/50 mellom Bodø og Nordland. Den tilliten som ungdommer får ved at voksne velger å sette oss i spissen på slike prosjekter er enorm. Tenk at flere års arbeid, mange tusen arbeidstimer skulle ligge i hendene på en 17 år gammel gutt fra Nesna. Jeg fikk lov å åpne hele jurypresentasjonen vår og snakke om barn og unge i Nordland og hvordan vi blir sett og hørt og ulike utfordringer vi har. Det er som vi kidsa sier; helt rått.

Vi ungdommer syns det er positivt at Sparebank 1 Nord-Norge velger å gå inn i dette prosjektet med et særskilt fokus på oss ungdommer. Jeg håper at Bodø2024 skal spire ungdomskulturen ikke bare i Bodø, Nordland og Nord-Norge men også min hjemkommune Nesna.

Mitt favorittprosjekt for Bodø2024 er «My life is somewhere else». Dette prosjektet omhandler hva vi ungdommer ønsker oss i Nord-Norge og hvorfor livet her i Norden er så viktig. Ikke bare Nord-Norge, men andre europeiske regioner sliter med at ungdom drar ut av regionen for å studere, og returnerer ikke når de er ferdig med sin utdanning. Vårt mål er at Europeisk Kulturhovedstad vil gjøre Nord-Norge mer attraktivt, som i gjengjeld vil gjøre at ungdommer returnerer tilbake til Nord-Norge. I 2024 er jeg 22 år og ikke lengre ungdom. Når jeg drar ut av fylket for å studere, ønsker jeg at Nord-Norge skal være en attraktiv plass og en plass jeg ønsker å returnere til.

Europeisk kulturhovedstad kan beskrives som et instrument. Vi må sammen finne ut hvordan vi på best mulig måte bruker dette instrumentet. Vi må ikke tro at europeisk kulturhovedstad vil være svaret på alle spørsmål. Bodø2024 kan være en støttespiller, koordinator og samarbeidspartner, men det er først og fremst kommunens, miljøet og folkets drømmer som realiseres. Dette er tidenes mulighet til å løfte det vi har, og skape det vi savner. Det er over fire år til 2024. Fire år med samarbeid og samhandling. Og selvfølgelig friske midler fra både offentlig og private samarbeidspartnere. Bodø har invitert til fest, men det blir ingen fest uten gode venner fra resten av Nord-Norge.

Max Gårdvik Hoffman Nestleder Ungdommens Fylkesråd Nordland