Varsler oppstart av nytt hotell i Bodø

Illustrasjon av slik det nye hotellet skal bli.

Illustrasjon av slik det nye hotellet skal bli. Foto:

DEL

Avisa Nordland: Norconsult varsler på vegne av eier Sjøgata 34/36 AS oppstart av planarbeid for eiendommene Sjøgata 30, 32, 34 og 36. Frist for innspill er 5. august 2019.

Dette skriver Bodø kommune på sine nettsider.

AN har tidligere skrevet at Smarthotel Eiendom AS har inngått intensjonsavtale med Sjøgata 34/36 AS om i fellesskap utvikle og bygge et Smarthotel i Sjøgata 30/32.

Planområdet ligger rett sørøst for rundkjøringen Sjøgata/Bankgata/Jernbaneveien i Bodø sentrum.

– Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av hotell/overnatting, bevertning med tilhørende parkering, samt parkeringsanlegg for utleie på den ubebygde eiendommen Sjøgata 30 og 32, står det på kommunens hjemmeside.

Videre skriver kommunen at som del av planområdet med eksisterende bygg, Sjøgata 34/36 berøres ikke av planlagt utbygging. Men dette medtas på grunn av krav i gjeldende områderegulering. Denne delen reguleres i henhold til dagens situasjon med kombinertformålet forretning, kontor, tjenesteyting og bolig.

Hotellkjeden Smarthotel skal drive hotellet. Tomta er på i underkant av to mål.

– Vi er fornøyde med plasseringen. Det er kort vei til det meste herfra, sa styreleder i Smarthotel, Kjell Rommetvedt, til AN i januar i år.

Smarthotel driver i dag hoteller i Stavanger, Oslo, Tromsø, Hammerfest og Bergen. Kjeden har som mål å etablere seg i de største byene i Norge og i Scandinavia.

Det er Nyhamn AS som er den største eieren av Sjøgata 34/36 AS.

Artikkeltags