[AVISA NORDLAND:] – Vi tar nå ut et internasjonalt patent for Europa, Russland, USA, Canada, Australia/New Zealand, samt Asia med Kina, Japan, India, Malaysia, Singapore og Thailand, lister administrerende direktør Stephen Fu i Nordic Smart House opp.

Det norske patentet ble tatt ut i fjor og vil endelig bli stadfestet i løpet av en måneds tid.

Mer enn modul

Nordic Smart House er blitt mest kjent for utviklingen av et konsept for modulhus med utgangspunkt i konteinerstørrelser. De to første leilighetsprosjektene på Fauske og i Steigen er i prosess.

Og leilighetsbygget på Fauske får en sentral rolle for å dokumentere energiforbruket til oppvarming.

– Det blir på Fauske vi for første gang i hele verden prøver ut patentet, humrer Fu.

Det skulle gjerne vært i Bodø, medgir han.

Oppsettet av moduler er egentlig er skreddersydd for tilknytning til fjernvarmeanlegg.

Vant anbud

Men slik gikk det ikke. Det var Fauske kommune som åpnet opp for en anbudskonkurranse med kommunale tilvisningsavtaler på utleieboliger. Et anbud Nordic Smart House vant. Nå nylig fikk selskapet også en tilsvarende kontrakt med Steigen kommune på bygging av leiligheter for utleie.

Prosjektene blir begge viktige piloter for Nordic Smart House sin satsing på små boliger i Norge, men patentet på oppvarming og kjøling er fortsatt langt viktigere.

– For det er ikke selve husmodulen som er det unike. Det bygges husmoduler i hele verden. Det spesielle med vår modul er bare at den har TEK 10 godkjenning i Norge. Det gir oss et forsprang i markedet her hjemme, men er ikke noe som kan patentbeskyttes, presiserer Fu.

Et enorm marked

Leder for rådgivning i BDO i Bodø, Snorri Sverrisson Rasch har hatt oppdraget med å kartlegge verdensmarkedet for prefabrikkerte boliger.

Et marked som har en vekst på sju prosent og nå trolig ligger på rundt 1.000 til 1.200 milliarder kroner årlig.

– Trenden går i retning av mer prefabrikering fordi dette er kostnadsmessig mest gunstig. Samtidig vil mer av den økende befolkning i verden bo tettere, påpeker han.

Over alt stilles det også strengere krav til energieffektivitet og mer miljøvennlige løsninger. Det er her Nordic Smart House mener de sitter på en unik løsning.

Selve patentet dreier seg om hvordan man bruker varm og kald luft i hulrommene mellom leilighetene til henholdsvis oppvarming og kjøling.

Trenger muskler

BDO organiserer nå jakten på internasjonale aktører som har muskler til å ta patentet ut av Norge.

– Et patent på en ny type byggeteknologi er i en helt annen liga enn det vi er, sier Fu og skisserer en reise der de nå er godt i gang med en internasjonal strategi som involverer jakten på store partnere.

– Navn kan ikke nevnes nå, men det er konkrete henvendelser fra store aktører – også i Norden, sier duoen.

Ny by i Bodø

Stephen Fu som i en årrekke har vært en del av Bodøs næringsliv, skjeler også til det som skal skje lokalt.

– Vi sitter på en teknologi som er innovativ i forhold til bærekraft og miljø. Det bør være interessant å vurdere hvordan man skal sørge for at alle de nye byggene i en «smart city», skal varmes opp, minner han om.

Toget gikk

– Hadde vi klart å realisere det første prosjektet her og ikke på Fauske, ville det gitt byen et innovativt bygg. Men det toget er gått.

Sverrisson Rasch mener det er flere argumenter for at byggebransjen må endre seg.

Andre bransjer som IKT og finanssektoren har hatt en effektiviseringsprosent på rundt 60 prosent. I bygg og anlegg har imidlertid effektiviteten gått nedover, poengterer han.

Fakta

Selskapet har søkt norsk og internasjonalt patent for oppvarming og nedkjøling, der man utnytter mellomrommene i leilighetsbygget.

Nordic Smart House har forretningsadresse Bodø og en av eierne er Stephen Fu.